Real convergence of the European Union members states – evaluation attempt
 
More details
Hide details
1
University of Economics in Poznań Department of Macroeconomics and Food Economy M.A. Marlena Kujaczyńska
 
 
Online publication date: 2013-05-31
 
 
Management 2013;17(1):393-404
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The key aim of the article is to verify the hypothesis concerning convergence in the economic development of the EU member states, which is reflected in evening out differences in the economic development level of the EU member states. New member states develop faster than old member states. In the light of the presented results, economic convergence of the member states seems not to be homogenous. Thus, it can be provisionally stated that progress has been recorded as regards convergence of the member states economies, in particular since 2007, although it needs to be emphasised that differences between them are still significant.
 
REFERENCES (13)
1.
Barro R., Sala-I-Martin X. (1995), Convergence, „Journal of Political Economy”, Vol. 100, No. 2.
 
2.
Błażejowski M., Gazda J., Kwiatkowski J. (2012), The aplication of bayesianmethods in studies on economic worth in regions, w: M. Kokocińska (red.), Stages of the Convergence in the Developed European Economies, Wyd. UE Poznań.
 
3.
Czyżewski A., Grzelak A. (2006), Integracja czy globalizacja- dylematwspółczesności, „Wieś Jutra”, nr 12.
 
4.
Gierczycka-Bednarek A. (2007), Konwergencja czy dywergencja wewspółczesnej gospodarce światowej, w: D. Kopycińska (red.), Działaniaekonomiczne podmiotów rynkowych, Materiały konferencyjne, Wyd. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 
5.
Grzelak A., Brelik A. (2011), Procesy konwergencji, czy dywergencji w zakresiedochodów gospodarstw rolnych w Polsce w regionach FADN po integracji z UE?, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 166, Wrocław.
 
6.
Jabłoński Ł. (2008), Ewolucja poglądów na temat konwergencji w ekonomiirozwoju, „Gospodarka Narodowa”, nr 5-6.
 
7.
Kruszka M., Puziak M. (2012), Convergence and Regional Income Distributionin the “Large Economies” of the European Union, w: M. Kokocińska (red.), Stages of the Convergence in the Developed European Economies, Wyd. UE Poznań.
 
8.
Krugman P. (1995), Development Geography and Economic Theory, The MIT Press, Cambridge.
 
9.
Łaźniewska E., Górecki T., Chmielewski R. (2011), Konwergencja regionalna, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 
10.
Malaga K. (2009), Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy, w: Liberda Z. (red.), Konwergencja gospodarcza Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
11.
Malaga K. (2004), Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetlezagregowanych modeli wzrostu, Prace Habilitacyjne 10, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 
12.
Matkowski Z., Próchniak M. (2005), Real Economic Convergence in the EUAccession Countries, “International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies”, Vol. 1-3.
 
13.
Mokrosińska D. (2011), Analiza porównawcza PKB, PKB per capita orazkonwergencja typu Beta, w: Bukowski S. (red.), Polityka kohezji i konwergencja.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top