Analysis of determinants of the inflow of foreign direct investment to Poland. Part II – research results
 
 
More details
Hide details
1
Ph.D., University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management, Poland
 
 
Online publication date: 2020-07-31
 
 
Management 2020;24(1):157-175
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
F21
F23
F62
R15
 
ABSTRACT
This study contains an analysis of the main determinants of the inflow of foreign direct investment to Poland. This article is devoted to the analysis of the main motives determining the inflow of foreign direct investment to Poland. It is the second part of the series and presents the scale and dynamics of FDI inflow to Poland between 2010 and 2018, as well as the results of own research carried out using structural equation modeling. This study focused on determining the cause-and-effect relationship between the scale of inflow of foreign direct investment and selected macroeconomic parameters of the economy. Based on the theories and results from previous research, a model was developed in which the variables and the nature of their relationship were determined. The model is based on four latent exogenous variables describing FDI determinants and one latent endogenous variable describing FDI inflow. In the article, structural equation modeling was indicated as a method for analyzing the factors conditioning the inflow of foreign direct investment. The proposed research concept will allow supplementing and extending the analysis of FDI determinants in Poland.
 
REFERENCES (42)
1.
Adamowicz, M. (2019). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionie peryferyjnym na przykładzie województwa lubelskiego [Direct foreign investment in peripheral regions: a case study of the Lublin Voivodship]. Economic and Regional Studies, Vol. 12, No. 3, pp. 223-241. DOI: https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
2.
Bedyńska, S. and Książek, M., (2012). Statystyczny drogowskaz: praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.
 
3.
Bitzenis, A. (2007). Determinants of Foreign Direct Investment: Evidence from Multinationals in the Post-crisis Era of Bulgaria in the Late 1990s’. Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 7, No. 1, pp. 83-111. DOI:https://doi.org/10.1080/146838....
 
4.
Czerniak, A., Blauth, K. and Lipiński, Ł. (2017). Co przyniosły inwestycje zagraniczne. Wpływ na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu. Polityka Insight Research.
 
5.
Dyduch, W. (2015). Ilościowe badanie i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu. In: Czakon, W. (ed.), Podstawy metodologii badań naukowych o zarządzaniu (pp. 306−330). Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 
6.
EY’s Attractiveness Survey Europe (2015). Comeback time.
 
7.
EY’s Attractiveness Survey Europe (2016). How can Europe’s investors turn resilience into growth?.
 
8.
EY’s Attractiveness Survey Europe (2017). Investors vote “remain” in Europe.
 
9.
EY’s Attractiveness Survey Europe (2018). Game changers.
 
10.
EY’s Attractiveness Survey Europe (2019). How can Europe raise its game?.
 
11.
EY’s Attractiveness Survey Europe (2014). Back in the game.
 
12.
Gorynia, M., Nowak, J., Trąpczyński, P. and Wolniak, R. (2015). Does outward FDI by Polish multinationals support existing theory? Findings from a quantitative study. Economic and Business Review, Vol. 1(15), No. (4), pp. 84-101. DOI: 10.18559/ebr.2015.4.6.
 
13.
Hu, L.-T. and Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, Vol. 6, Iss. 1, pp. 1-55. DOI: 10.1080/10705519909540118.
 
14.
Januszewski, A. (2011). Modele równań strukturalnych w metodologii badań psychologicznych. Problematyka przyczynowości w modelach strukturalnych i dopuszczalność modelu. In: Gorbaniuk, O., Kostrubiec-Wojtachnio, B., Musiał, D., Wiechetek, M., Błachnio, A., Przepiórka, A. (eds.), Studia z Psychologii w KUL (pp. 213-245). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
15.
Jaworek, M. (2013). Stymulanty i destymulanty aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw za granicą. In: Karaszewski, W. (ed.), Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą – czynniki i skutki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
16.
Jaworek, M. and Karaszewski, W. (2018). Ewolucja determinant podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce [Evolution of the Determinants of Undertaking Foreign Direct Investments in Poland]. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, No. 2(56), pp. 42-59.
 
17.
Johnson, A. (2006). FDI inflows to the Transition Economies in Eastern Europe: Magnitude and Determinants. Working Paper Series in Economics and Institutions of Innovation, No. 59. Royal Institute of Technology, CESIS - Centre of Excellence for Science and Innovation Studies. https://static.sys.kth.se/itm/.... (20.12. 2019 - access date).
 
18.
Karaszewski, W. (2001). Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999 (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
19.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (2017). The Strategy for Responsible Development for the period up to 2020 (including the perspective up to 2030). https://www.gov.pl/web/fundusz... (20.12. 2019 - access date).
 
20.
Pearl, J. (2000). Causality: Models, Reasoning, and Inference. New York: Cambridge University Press.
 
21.
Polską Agencją Inwestycji i Handlu (2019). Investment climate in Poland 2018.
 
22.
Sagan, A. (2015). Modele PLS-PM i ich zastosowania w predykcji i wyjaśnianiu zjawisk ekonomicznych [PLS-PM Model and its Application in Explanation and Prediction of Economic Phenomena]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, No. 39, Vol. 2, pp. 127-138.
 
23.
Shukurov, S. (2016). Determinants of FDI in Transition Economies: The Case of CIS Countries. Journal of International and Global Economic Studies, Vol. 9, Iss. 1, pp. 75-94.
 
24.
SpotData (2018). Wielki awans przemysłowy. Jak rośnie rola przemysłu w polskiej gospodarce i globalnych łańcuchach dostaw. https://spotdata.pl/research/d... (20.12. 2019 - access date).
 
25.
Sroka, W. (2012). Zastosowanie modeli przyczynowo-skutkowych do oceny czynników sukcesu gospodarstw rolniczych - porównanie wybranych metod [Application of Cause and Effect Models to Evaluate Farms’ Success Factors - the Comparison of Selected Methods]. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Vol. 332, No. 3, pp. 28-42.
 
26.
Staniec, I. (2018). Modelowanie równań strukturalnych w naukach o zarządzaniu [Use of structural equation modeling in management research], Organizacja i Kierowanie, No. 2, pp. 65-77.
 
27.
Światowiec-Szczepańska, J. (2015). Zaawansowane testowanie model badawczych. In: Czakon, W. (ed.), Podstawy metodologii badań naukowych o zarządzaniu (pp. 351−379). Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 
28.
Tatoglu, E. and Glaister, K.W. (1998). An analysis of motives for western FDI in Turkey. International Business Review, Vol. 7, Iss. 2, pp. 203-230.
 
29.
West, S.G., Taylor, A.B. and Wu, W. (2012). Model fit and model selection in structural equation modeling. In: Hoyle, R.H. (ed.), Handbook of structural equation modeling (pp. 209–231). New York: The Guilford Press.
 
30.
Wilson, M. (1990). Empirical evidence of the use of a framework of risk and return in capital budgeting for foreign direct investment. Managerial Finance, Vol. 16 No. 2, pp. 25-34. DOI: https://doi.org/10.1108/eb0136....
 
31.
World Investment Report. Investing in a Low-Carbon Economy (2010). New York and Geneva: United Nations Publication.
 
32.
World Investment Report. Investing in tThe SDGs: an Action Plan (2014). New York and Geneva: United Nations Publication.
 
33.
World Investment Report. Investment and New Industrial Policies (2018). New York and Geneva: United Nations Publication.
 
34.
World Investment Report. Investment and the Digital Economy (2017). New York and Geneva: United Nations Publication.
 
35.
World Investment Report. Investor Nationality: Policy Challenges (2016). New York and Geneva: United Nations Publication.
 
36.
World Investment Report. Non-Equity Modes of International Production and Development (2011). New York and Geneva: United Nations Publication.
 
37.
World Investment Report. Reforming International Investment Governance (2015). New York and Geneva: United Nations Publication.
 
38.
World Investment Report. Special economic zones (2019). New York: United Nations Publication.
 
39.
World Investment Report. Towards a New Generationo Investment Policies (2012). New York and Geneva: United Nations Publication.
 
40.
Wyrwa, J. (2018). Foreign Direct Investments And Poland‘s Economic Development – Current Situation And Development Prospects. Acta Oeconomica Universitatis Selye. International Scientific Journal, Vol. 7, No. 2, pp. 188−200.
 
41.
Wyrwa, J. (2019). Analysis of determinants of the inflow of foreign direct investment to Poland. Part I – theoretical considerations. Management, Vol. 23, Iss. 2, pp. 238–262. DOI: https://doi.org/10.2478/manmen....
 
42.
Żak, K. (2019). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw: istota, determinanty i główne tendencje [Foreign Direct Investments of Polish Enterprises: Concept, Determinants and Main Trends]. Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie, Vol. 17, No. 380, pp. 7-16.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top