Organic Functions in a multiple economic entity – localization options. Case study
 
More details
Hide details
1
Witelon University of Applied Sciences in Legnica
 
 
Online publication date: 2013-12-04
 
 
Management 2013;17(2):47-62
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Organic Functions in a multiple economic entity - localization options. Case study Objective of this study is to identify localizations of fulfilling organic functions within organizational structure in a multiple economic entity and determination of the degree of their centralization and concentration. The nature of this elaboration is theoretical and empirical. The theoretical part presents depending that takes place in management, basic and auxiliary functions. Their inseparability was indicated, they are integrated. What is more, changes in the function areas, for instance caused by use of various management concepts, were shown. In the final part of the theoretical considerations matrix is shown in terms of subject distribution of organic functions. Empirical part focuses on verifying the theoretical assumptions, especially function location. The research had been conducted in all of the subsidiaries of a German automotive industry concern. The following research question was pursued: What organic functions are fulfilled in the subsidiaries and what degree of centralization and concentration is present? Elaboration ends with presentation of conclusions and references.
 
REFERENCES (13)
1.
Bouchikhi H., Kimberly J. (2003), Zmiana układu sił w przystosowanymśrodowisku pracy, w: J. Pickford (oprac.), Zarządzanie zasobami ludzkimi dlastudentów MBA, Wydawnictwo Liber, Warszawa.
 
2.
Bühner R. (1993), Die schlanke Management - Holding, Zeitschrift für Organisation, nr 1.
 
3.
Gieraszewska G., Z. Romanowska (2009), Analiza strategicznaprzedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 
4.
Hugenberg H. (1992), Die Aufgaben der Zentrale, Zietschrift für Organisation, nr 6.
 
5.
Lichtarski J. (red) (2001), Podstawy Nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 
6.
Koziński J. (1996), Lokalizacja funkcji organicznych w strukturze ugrupowania gospodarczego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław.
 
7.
Nowicki A (2008), Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
8.
Pocztowski A. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dotychczasowychdoświadczeń i przyszłych wyzwań, w: S. Lachowicz, B. Nogalski (oprac.) Osiągnięcia i perespektywny nauk o zarządzaniu, Ofi cyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
9.
Przybyła M., (2001) (red), Organizacja i zarzadzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 
10.
Ruhli R. (1990), Zeitgemässe Konzernführung und Gestaltung, Zeitschrift für Organisation, nr 5.
 
11.
Scheffl er W. (1991), Grundzüge der Besteuerung von inländischen Konzernen, Die Betriebswirtschaft, nr 2.
 
12.
Trocki M. (2001), Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalnościgospodarczej, PWE, Warszawa.
 
13.
Wall De A. (2007), Utrzymać się w lidze mistrzów, Manager magazine, nr 3.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top