The methods of raising philanthropic funds in the management of non-governmental organization; determinants
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra Department of Social Potential of the Organization Management, Faculty of Economics and Management
 
 
Online publication date: 2013-12-04
 
 
Management 2013;17(2):63-73
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The methods of raising philanthropic funds in the management of non-governmental organization; determinants The article discusses the issues of obtaining financial resources by Polish non-governmental organizations, with particular emphasis on the philanthropic funds. The prevalence of the use of philanthropic resources by the analyzed entities was presented, as well as the determinants related to this process.
 
REFERENCES (6)
1.
Badanie standardów zarządzania fi nansami w NGO. Raport końcowy (2012), Fundacja dla Polski, Polsko - Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich PAFPIO, MARBOR, Warszawa.
 
2.
Filantropia w Polsce. Jak pomagają najzamożniejsi Polacy? (2011), Fundacja dla Polski, Instytut Homo Homini, Warszawa.
 
3.
Froelich K. A. (1999), Diversifi cation revenue strategies: evolving resource dependence in nonprofi t organizations, ,,Nonprofi t and Voluntary Sector Quarterly’’, vol. 28.
 
4.
Herbst J., Przewłocka J. (2011), Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010, Stowarzyszenie Klon/ Jawor, Warszawa.
 
5.
Przewłocka J. (2013), Polskie organizacje pozarządowe 2012, StowarzyszeniKlon/Jawor,Warszawa, http://civicpedia.ngo.pl/files... (15.02.2013 - data dostępu).
 
6.
Strona internetowa: http://www.archbip.mf.gov.pl/b... (05.04.2013 - data dostępu).
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top