Integration of spendings on the agricultural sector in the national budget and the budgets of voivodes in Poland in the long term (2000-2013)
 
More details
Hide details
1
Full Professor Poznan University of Economics Head of the Department of Macro and Agricultural Economics
 
2
Assistant Professor Poznan University of Economics Department of Macro and Agricultural Economics
 
 
Online publication date: 2013-12-04
 
 
Management 2013;17(2):297-307
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Integration of spendings on the agricultural sector in the national budget and the budgets of voivodes in Poland in the long term (2000-2013) The purpose of this article is to identify the areas of integration spendings on the agricultural sector in the national budget and the budgets of voivodes in the years 2000-2013, with an indication of the processes of their complementarity and substitutability. There was analyzed the expenditures of national and the EU budget flowing to the agricultural sector in Poland, showing their significant increase after the Polish integration with the EU. Was noticeable, however, that increasing spendings on the agricultural sector from the national budget could be „enforced” by increasing funding from the EU. This indicates the integrity understood as complementary to each other. Then shown the complementarity and substitutability spendings on the agricultural sector in the central agricultural budgets and the budgets of voivodes with regard to the financing of projects involving EU funds, noting ongoing trends.
 
REFERENCES (6)
1.
Czyżewski A., Matuszczak A. (2011), Krajowy i unijny budżet rolny dla Polski. Próba określenia proporcji, współzależności oraz efektów dla sektora rolnego, [w] B. Wieliczko (red.), Ocena projekcji budżetowych UE dotyczących kolejnego okresu programowania w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej, Program Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 
2.
Czyżewski A., Matuszczak A. (2012), Wydatki na sektor rolny w Polsce w budżecie centralnym i budżetach wojewodów w latach 2000-2012 oraz możliwości ich przesunięć w kontekście przewidywanych zmian WPR 2014-2020, [w] B. Wieliczko (red.), Ocena projekcji budżetowych UE dotyczących kolejnego okresu programowania w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej, Program Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 
3.
Coroczne opinie budżetu rolnego dla lat 2000-2013 sporządzone przez A. Czyżewskiego w formie ekspertyz dla Kancelarii Senatu RP bazujących na analizie projektów i wykonania ustaw budżetowych za poszczególne lata.
 
4.
Trouve A., Berriet-Sollec M. (2010), Regionalization in European Agricultural Policy; institutional actualities, issue and prospects, „Regional Studies”, 44.8: 1005-101.
 
5.
Elias A. (2008), Introduction: Whatever happened to the Europe of Regions? Revisiting the regional dimension of European politics, „Regional and Federal Studies” 18.5.
 
6.
Keating M. (2008), A quarter century of Europe of the Regions, Regional and Federal Studies” 18.5.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top