Benefits from the implementation of project tasks with the use of virtual team
 
More details
Hide details
1
M.Sc. University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management Poland
 
2
Ph.D. University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management Poland
 
 
Online publication date: 2018-12-19
 
 
Management 2018;22(2):204-216
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
O22
 
ABSTRACT
The necessity of customer oriented approach, the ability of quick adapting to changing demand and the expectations of reducing project costs have recently resulted in a strong development of cooperation between various organizations implementing joint ventures. Projects-oriented organizations, creating virtual project teams, have become more and more popular. Dissemination of this organizational form has induced the authors to consider the real benefits achieved by enterprises using virtual project teams to implement projects. The purpose of the article was to try to calculate the benefits that companies can obtain when implementing projects, by replacing traditional project teams with virtual project teams (ceteris paribus). The presented research results show the possibility of achieving significant financial benefits due to the use of virtual project teams to carry out the projects implemented in many units with a large geographical dispersion.
 
REFERENCES (12)
1.
Barnowska B., Saniuk S. (2017), Korzyści i zagrożenia wynikające z funkcjonowania wirtualnych zespołów projektowych, Studia Informatica Pomerania, No. 1/2017.
 
2.
Barnowska B., Saniuk S. (2017), Wybrane aspekty funkcjonowania wirtualnych zespołów projektowych, [in:] V Warsztaty Naukowe dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji, Wydaw. Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, Seria: Monografie, No. 72.
 
3.
Curseu P., Schalk, R., Wessel I. (2008), How do virtual teams process information? A literature review and implications for management. Journal of Managerial Psychology, Vol. 23 No. 6.
 
4.
Goodbody J. (2005), Critical success factors for global virtual teams, https://pl.scribd.com/document... (03.01.2017).
 
5.
Grajewski P. (2007), Organizacja procesowa. Projektowanie i struktura, Warszawa: PWE.
 
6.
Lipnack J., Stamps J. (2000). Virtual Teams: Reaching Across Space, Time, and Organizations with Technology, John Wiley &Sons, New York.
 
7.
Michalczyk L. (2013), Zespoły wirtualne – analiza przypadku, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr3/2013.
 
8.
Mikuła B., Stefaniuk T. (2013). Zarządzanie wiedzą w zespole wirtualnym jako istotny czynnik jego skutecznej pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 97.
 
9.
Perechuda K. (2005), Pracownicy wiedzy jako kreatorzy sieciowych potencjałów, Zarządzanie zasobami ludzkimi, No. 5/2005.
 
10.
Rosiński J. (ed.), (2003), Zarządzanie Projektem. Model najlepszych praktyk, IFC PRESS, Kraków.
 
11.
Wąsowicz M. (2008), Wpływ technologii informacyjno-telekomunikacyjnych na zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, No. 1, Vol. 2.
 
12.
West M.A. (2000), Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top