Dilemmas of human potential management, from the viewpoint of employment security
 
More details
Hide details
1
Ph.D. Wroclaw University of Economics, Department of Labour and Industrial Relations
 
2
Wroclaw University of Economics, Department of Labour and Industrial Relations
 
 
Online publication date: 2016-06-10
 
 
Management 2016;20(1):8-26
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this study - based on the result of own and others empirical research, regarding conditions of person’s functioning in the process of work during the last decade of 2000’s - an attempt of indicating dilemmas connected with shaping of employment security has been made. The field of study was approached not only from the perspective of employees and employers, but also with the intent of showing the diversity of solutions adopted in this area The results of presented research have confirmed the validity of solutions postulated by science, in relation to the results of monitoring of the turbulent economic environment and the progressing changes in employees’ expectations
 
REFERENCES (27)
1.
Bąk D., Jagoda-Lenartowicz A. (2006), Jak zatrudnić pracownika. I-BiS, Wrocław.
 
2.
Bąk-Grabowska D.(2012), Kobiety o elastycznych formach pracy - interpretacja wyników badań empirycznych, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej”, No. 30.
 
3.
Bodak A., Pietroń-Pyszczek A. (2012), Identyfikacja i diagnoza oczekiwań wyodrębnionych grup interesariuszy wewnętrznych, [in:] M. Gableta (ed.), Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania w przedsiębiorstwach, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 
4.
Cewińska J., Striker M., Wojtaszczyk K. (2009), Zrozumieć pokolenie Y - wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi, [in:] M. Juchnowicz (ed.) Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 
5.
Chester E. (2006), Młodzi w pracy. Jak zadbać o pracowników pokolenia Y, HELION, Gliwice.
 
6.
Cierniak-Emerych A., Gableta M. (2008), Realizacja wytycznych Unii Europejskiej dotyczących gospodarowania potencjałem ludzkim, [in:] M. Gableta, M., A. Cierniak-Emerych (eds.), Zarządzanie ludźmi w organizacjach funkcjonujących w Europie, I-BIS, Wrocław.
 
7.
Cierniak-Emerych A., Gableta M. (2013), Interesy pracowników w kontekście zmian w modelu zatrudnienia, “Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, No. 283.
 
8.
Cierniak-Emerych A. (2012), Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy przedsiębiorstwa, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 
9.
Fazlagić J. A. (2008), Charakterystyka pokolenia Y [Description of the generation Y], E-Mentor, No. 3 (25), available at http://www.e-mentor.edu.pl/art... (accessed 20.04.2015).
 
10.
Folfas P. (2009), Analiza porównawcza sytuacji na rynku pracy w Irlandii i we Francji w świetle jej prawnych determinantów, [in:] G. Wrzeszcz- Kamińska (ed.) Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej, I-BiS, Wrocław.
 
11.
Gableta M. (ed.) (2006), Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 
12.
Klonowska-Szałek A. (2011), Żegnaj X i Y. Witaj C! Nowe pokolenie zmienia rynek pracy, HR Standard.pl, available at http://hrstandard.pl/2011/09/2... (accessed 12.10.2015).
 
13.
Kodeks pracy (2015), Wyd. OD. NOWA, Bielsko-Biała.
 
14.
Kowalski J.K., Osiecki G. (2015), Polski rynek pracy na celowniku UE: Od przyszłego roku ma być mniej śmieciówek, available at http://praca.gazetaprawna.pl/a... (accessed 18.05.2015).
 
15.
Leightonn P., Strett M., Hecker R., Holland P.(2007), Out of the shadows. Managing self-employed, agency and outsourced workers, Elsevier Ltd., Burlington.
 
16.
Maxwell G., Rankine L., Bell S., Mac Vicar A. (2007), The Incidence and Impact of Flexible Working Arrangements in Smaller Business, “Employee Relations”, No. 2.
 
17.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego (2001). I PKN 432/99, OSNAP, No. 9, poz. 310,.
 
18.
PAP (2004). Pracodawcy chcą zmian prawa pracy; związkowcy: ludzie będą emigrować, „Gazeta Wyborcza”, No. 20, Juni, available at http://wyborcza.pl/1,91446,161... (accessed 17.09.2015).
 
19.
Piwowar-Sulej K., Pietroń-Pyszczek A. (2012), Wpływ zarządzania przez projekty na wizerunek pracodawcy, [in:] A. Sopińska (ed.) Współczesne przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Wrocław.
 
20.
Piwowar-Sulej K. (2012), Wdrożenie podejścia projektowego. Konsekwencje dla satysfakcji pracowniczej, “Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, No. 2 (24).
 
21.
Piwowar-Sulej K. (2013), Formy zatrudniania uczestników projektu, “Nauki o Zarządzaniu”, No. 1 (14).
 
22.
Piwowar-Sulej K. (2014), Personnel function in a project-oriented organization - its form and a matter of consistency, “International Journal of Academic Research”, Vol. 6 No. 2.
 
23.
Piwowar-Sulej K. (2016), Zarządzanie ludźmi w organizacjach zorientowanych na projekty, Difin, Warszawa 2016.
 
24.
Rudak O. (2015), Kodeks pracy: zmiany w umowach na czas określony już w Dzienniku Ustaw, “Lege Artis”, 28 August, available at http://czasopismo.legeartis.or... (accessed 29.08.2015).
 
25.
Sobczak K. (2015), Rząd zdecydował: będą ograniczenia dla terminowych umów o pracę, available at http://www.kadry.abc.com.pl/cz... (accessed 31.03.2015).
 
26.
Stachowska S. (2012), Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy, “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” [Human Resources Management], No. 2.
 
27.
Szewczyk H. (2004), Charakter prawny umowy na czas wykonania określonej pracy, “Monitor Prawa Pracy”, No. 8, available at http://czasopisma.beck.pl/moni... (accessed 17.09.2015).
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top