Young people as a subject of human resources management in the third sector organizations
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management
 
 
Online publication date: 2017-12-05
 
 
Management 2017;21(2):62-74
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
A14
J81
M12
L31
 
ABSTRACT
In democratic societies, citizens join as volunteers in the management of various areas of the social sphere. They do this by engaging in non-profit organizations’ activities. People are the basis for the functioning of these entities, so it is possible to use appropriately adapted HRM methods and tools. The important part of the social workforce of non-profit organizations is young people (up to the age -of 26). The article presents the results of research on the experiences of young volunteers - the characteristics of their involvement and their participation in personnel processes. The purpose of the article is to identify the number and types of third-sector organizations, which young people have been involved in, as well as the characteristics of work performed by them in those subjects. Moreover, the article’s aim is to diagnose of personal processes that these persons have been engaged in and to ascertain how do they evaluate their work experience in the organizations, which were analyzed.
 
REFERENCES (33)
1.
Adamiak P., Charycka B., Gumkowska M. (2016), Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badania, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 
2.
Ahmed R. (2013), Employee Recruitment and Selection Procedures of NGOs in Bangladesh: A Study on BRAC, “Asian Business Review” Vol. 2, No. 1, Iss. 3, pp. 24-30.
 
3.
Anheier H. (2005), Nonprofit Organizations: Theory, Management, Policy, Routledge, New York.
 
4.
Baluch McCandless A. (2012), Human Resource Management in Nonprofit Organizations, Routledge, New York.
 
5.
Bartoszek A., Dąbrowska-Pięda I. (2009), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych, [in:] Barański M. (ed.), Zarządzanie organizacją pozarządową w Unii Europejskiej, Wyd. Śląsk, Katowice.
 
6.
Baranyi E.E. (2011), Volunteerism and Charitable Giving among the Millennial Generation: How to Attract and Retain Millennials, Dissertations, Theses and Capstone Projects, Paper 451, Kennesaw State University, Kennesaw.
 
7.
Bogacz E. (2009), Zarządzanie kadrami w organizacjach pozarządowych, [in:] Bogacz-Wojtanowska E., Rymsza M. (eds), Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, ISP, Warszawa.
 
8.
Burke R.J., Cooper C.L. (2012), Human Resource Management in the Non profit Sector: Passion, Purpose and Professionalism, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 
9.
Bussell H., Forbes D. (2002), Understanding the volunteer market: The what, where, who and why of volunteering, “International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing”, No. 7, pp. 244-257.
 
10.
Ciekanowski Z. (2010), Metody wdrażania i proces adaptacyjny pracowników, Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku, Płońsk.
 
11.
Cnaan, R. A., Smith, K. A., Holmes, K., Haski-Leventhal, D., Handy, F., Brudney, J. L. (2010), Motivations and Benefits of Student Volunteering: Comparing Regular, Occasional, and Non-Volunteers in Five Countries, “Canadian Journal of Non profit and Social Economy Research” Vol. 1, No. 1, pp. 65-81..
 
12.
Cordeaux R. (2017), Young People & Nonprofit Work, Imagine Canada, Toronto.
 
13.
Costa C.A., Chalip L., Green B.Ch., Simes C. (2006), Reconsidering the Role of Training in Event Volunteers’ Satisfaction, “Sport Management Review” Vol. 9, Iss. 2, pp. 165-182, https://doi.org/10.1016/S1441-....
 
14.
Day N. (2013), Managing Volunteers: how to maximize your most valuable resource, Praeger, Santa Barbara.
 
15.
Drucker P. (1995), Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka, Fundusz Współpracy, Warszawa.
 
16.
Fudaliński J. (2013), Perspektywa rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce, Difin, Warszawa.
 
17.
Gliński P. (2006), Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego, IFiS PAN, Warszawa.
 
18.
Hudson M. (1997), Bez zysków i strat. Sztuka kierowania organizacjami sektora pozarządowego, Fundusz Współpracy, Warszawa.
 
19.
Kafel T. (2014), Metody profesjonalizacji organizacji pozarządowych, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków.
 
20.
McGinnis J. (2011), The young and restless: generation Y in the non profit workforce, “Public Administration Quarterly” Vol. 35, No. 3, pp. 342-362, DOI: 10.2307/41506761.
 
21.
Mulhare E.M. (1999), Mindful of the future: strategic planning ideology and the culture of nonprofit management „Human Organization” Vol. 58, No. 3, DOI: 10.17730/humo.58.3.975v78735176943v.
 
22.
Penc J. (2007), Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałania w organizacji, Difin, Warszawa.
 
23.
Pynes J. E. (2013), Human Resources Management for Public and Nonprofit Organizations, Jossey Bass, san Francisco.
 
24.
Rodwell J.J., Teo S.T.T. (2008), The influence of strategic HRM and sector on perceived performance in health service organizations, “The International Journal of Human Resource Management”, No. 10, pp. 1825-1841.
 
25.
Rustecki W. (ed.) (2011), Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Warszawa.
 
26.
Stankiewicz J., Bortnowska H., Seiler B. (2017), Zaangażowanie młodych uczestników rynku pracy w działalność organizacji pozarządowych jako czynnik sprzyjający rozwojowi kompetencji zawodowych (w świetle wyników badań), „General and Professional Education”, in press.
 
27.
Vijaya B., Karibasaveshwara B. (2014), Recruitment and selection practices in NGOs: a study with reference to selected NGO’s in Gulbarga district, “International Journal of Economic and business Review” Vol. 2 Iss. 11, pp. 201-207.
 
28.
von Eckardstein D., Brandl J. (2004), Human Resource Management in Nonprofit Organizations, [in:] Zimmer A., Priller E. (eds), Future of Civil Society, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 297-314.
 
29.
Weber M. (2011), Racjonalność, władza, odczarowanie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 
30.
Wciseł W. (ed.) (2015), Podręcznik zarządzania NGO, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Warszawa.
 
31.
Willems J. (2013), The Volunteer Satisfaction Model: A Practical Framework to Improve Volunteer Management Practices, available from the author through www.ResearchGate.net, (24.08.2017 – access date).
 
32.
Wolontariat w organizacjach – 2016. Wstępne wyniki badania „Praca niezarobkowa poza gospodarstwem domowym” (2016), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
33.
Żarczyńska-Dobiesz A. (2008), Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Kraków.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top