The impact of the level of market competition intensity on enterprises activities in area of intellectual capital
 
 
More details
Hide details
1
Czestochowa University of Technology, Faculty of Production Engineering and Materials Technology, Department of Production Management and Logistic
 
 
Online publication date: 2017-12-05
 
 
Management 2017;21(2):49-61
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
D83
J24
O15
O34
 
ABSTRACT
Market activity for today’s enterprises means continuing work to better understand the needs of their customers to provide them higher level of satisfaction. Building market advantages using a traditional approach based on material resources becoming less and less likely to increase competitiveness over the long term. The ability to use intangible assets, often more difficult to identify and manage, is becoming a key issue. Proper management of intangible assets can provide the company with unique market advantages that are unique, durable, and difficult to imitate. This study attempts to characterize selected dependencies between the nature of the actions undertaken by enterprises in relation to intellectual capital in the context of the strength of the level of competition in the market.
 
REFERENCES (18)
1.
Bratnicki M., Strużyna J. (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 
2.
Brennman N., Connell B. (2000), Intellectual Capital. Current Issues and Policy of Implications, Journal of Intellectual Capital, No. 3.
 
3.
Brooking A. (1999), Corporate Memory: Strategies for Knowledge Memory, International Thomson Business Press, London.
 
4.
Bukowitz W.R., WIlliams R.L. (2000), The Knowledge Management Fieldbook, Financial Time, Prentice Hall, London.
 
5.
Czerniachowicz B., Szczepkowska M. (2009), Pojęcie i rodzaje konkurencyjności przedsiębiorstw [in:] Białsiewicz M. (ed.), Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, Economicus, Szczecin.
 
6.
Edvinsson L. (1996), Developing a Model for Managing Intellectual Capital at Skandia, European Management Journal Vol. I4, No. 4.
 
7.
Edvinsson L., Malone M. (1997), Intellectual Capital, Harper Collins Publishers, New York.
 
8.
Edvinsson L., Malone M. S. (2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 
9.
Fitz–Enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
10.
Głuszek E. (2004), Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 
11.
Lichtarski J. (2003), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 
12.
Obłój K. (2001), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 
13.
Ross J. (1997), Intellectual Capital. Navigating in the New Business Landscape, MacMillan Business, London.
 
14.
Skuza B. (2003), Zarządzanie kapitałem intelektualnym na przykładzie grupy Skania, [in:] B. Wawrzyniak (ed.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 
15.
Stewart T. (1997), Intellectual Capital, The New Wealth of Organizations, Nicolas Brealey, London.
 
16.
Szara K., Pierścieniak A. (2007), Kapitał intelektualny jako obszar konkurencji przedsiębiorstw (wybrane aspekty teoretyczne), [in:] Woźniak M.G. (ed.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2007.
 
17.
Walczak W. (2010), Zarządzanie wiedzą i kreowanie kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, „E-mentor”, No. 2 (34).
 
18.
Wiig K.M. (1997), Integrating Intellectual Capital with Knowledge Management, Long Range Planning, Vol. 30 No. 3.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top