The social aspects of low emission management in the Nowa Sól district
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management, Zielona Góra, Poland
 
2
Technical University of Kosice, Faculty of Economics, Kosice, Poland
 
 
Online publication date: 2017-06-09
 
 
Management 2017;21(1):237-249
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article shows the problem of excessive low emission in the district of Nowa Sól and points to the social issues that can affect a delay in the introduction of specific environmental actions. The article also identifies the main sources that contribute to the formation of low emission in the district of Nowa Sól. Moreover, it noted the actions planned to be taken in the area of the Nowa Sól district to reduce low emission and their evaluation has been made. There has been also pointed to the direction of the management of low emission, which will have to be taken in order to significantly reduce the low emission of the analysed area and the solutions, already introduced in Poland without a public outcry, have been identified. At the end of the paper the conclusions have been presented.
 
REFERENCES (19)
1.
Adamczyk J., Dzikuć M. (2014), The analysis of suppositions included in the Polish Energetic Policy using LCA technique - Poland case study, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 39.
 
2.
Central Statistical Offi ce of Poland www.stat.gov.pl (10.01.2017 - date of access).
 
3.
Dyrektywa 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, Dz.U. L 152 z 11.6.2008, pp. 1-44.
 
4.
Dzikuć M., Adamczyk J. (2015), The ecological and economic aspects of a low emission limitation: a case study for Poland, International Journal of Life Cycle Assessment, Vol. 20, No. 2.
 
5.
Dzikuć M., Adamczyk J., Piwowar A. (2017), Problems associated with the emissions limitations from road transport in the Lubuskie Province (Poland), Atmospheric Environment, Vol. 160.
 
6.
Dzikuć M., Łasiński K. (2014), Technical and economisc aspects of biomass cofi ring in coal-fi red boilers, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Vol. 19, No. 4.
 
7.
European Commission (2017), Commission refers POLAND to the Court of Justice of the EU over poor air quality http://europa.eu/rapid/pressre... (12.01.2017 - date of access).
 
8.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad http://www.gddkia.gov.pl/ (21.12.2016 - date of access).
 
9.
Informacja o stanie środowiska w powiecie nowosolskim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2015 r. w województwie lubuskim, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Zielona Góra 2016 r. p. 32.
 
10.
Kobus D., Iwanek J., Kostrzewa J., Mitosek G. (2016), Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2015. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Poland, Warszawa, pp. 67.
 
11.
Krauze-Biernaczyk M., Czarniecka P., Kociołek E. (2016), Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Zielona Góra, p. 15.
 
12.
Piwowar A., Adamczyk J., Dzikuć M. (2016), Agricultural biogas plants in Poland - selected technological, market and environmental aspects, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 58.
 
13.
Piwowar A., Dzikuć M. (2016), Outline of the economic and technical problems associated with the co-combustion of biomass in Poland, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 54.
 
14.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego, Pracownia Projektowa ARCHIDROG, Poznań 2015, pp. 27-82.
 
15.
Susek P. (red:), Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2013 - 2014, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Zielona Góra 2015, p. 45.
 
16.
Talbi B. (2017), CO2 emissions reduction in road transport sector in Tunisia, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 69.
 
17.
Urban S., Dzikuć M. (2013), Wpływ na środowisko wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach opalanych węglem kamiennym, Ekonomia i Środowisko, No. 2.
 
18.
Zarębska J. (2013), Ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami opakowaniowymi w województwie lubuskim, Ofi cyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 
19.
Zarębska J., Dzikuć M. (2013), Determining the environmental benefi ts of life cycle assessment (LCA) on example of the power industry, Scientifi c Journals Maritime University of Szczecin, Vol. 34.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top