EU agricultural policy and productivity of soil in countries varying in terms of intensity of agricultural production
 
More details
Hide details
1
Poznan University of Economics and Business, Poznan, Poland
 
 
Online publication date: 2017-06-09
 
 
Management 2017;21(1):250-258
 
KEYWORDS
ABSTRACT
It was emphasised in the work whether there are differences in soil productivity of FADM farms from countries belonging to EU-15 and EU-12, and whether CAP subsidies impact the degree of these differences. For this purpose, a comparative analysis was conducted for the soil productivity indicators (taking into account the value of CAP subsidies in the value of production from agricultural activity and without such subsidies) as well as a statistical assessment of differences between those indicators in EU-15 and EU-12 countries based on the Mann-Whitney U test. EU-FADN data was used in the work. The timeframe covered the period of 2007-2013, the spatial scope covered EU-27 countries while the subject scope covered farms representative for particular EU-15 and EU-12 countries. A hypothesis was made that including subsidies from the Common Agricultural Policy in the total production generated from farming causes absence of the significance of differences, in the productivity of soils from EU- 15 and EU-12 countries. As a result of the conducted analyses, it was confirmed that CAP subsidies increase the difference in the scope of soil productivity between farms from EU-15 and EU-12 countries. A bigger level of differences occurred between FADN farms from countries composing EU-15.
 
REFERENCES (13)
1.
Baer-Nawrocka A., Mrówczyńska A. (2007), Czynnik ziemia w rolnictwie krajów Unii Europejskiej, “Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, Vol. IX, No. 2.
 
2.
Bouwer F., Lowe P. (2000), Cap and the Environment: Policy Development and the State of Research, F. Bouwer (ed.), P. Lowe (ed.), „Cap Regimes and the European Countryside: Prospects for Integrations Between Agricultural, Regional and Environmental Policies”, CABI Publishing, Cambridge, MA, USA.
 
3.
Czyżewski A., Smędzik-Ambroży K. (2013), Intensywne rolnictwo w procesach specjalizacji i dywersyfi kacji produkcji rolnej Ujęcie regionalne i lokalne, PWN, Warszawa, pp. 28-29.
 
4.
Fiedor B. (2004), Polish agricultural policy in the context of transition from CAP to CARP in European Union, „Argumenta Oeconomica” No. 1 (15).
 
5.
Floriańczyk Z., Mańko St., Osuch D., Płonka R. (2014), Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN; Cześć I Wyniki Standardowe, Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB, Warszawa, p. 23-26.
 
6.
Floriańczyk Z., Osuch D., Płonka R. (2015), Wyniki Standardowe 2014 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN; Cześć I Wyniki Standardowe, Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB, Warszawa, p. 20.
 
7.
Judzińska A., Łopaciuk W. (2011), Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rolnictwo, , Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB, Warszawa.
 
8.
Maśniak J. (2010), Formy interwencjonizmu państwowego na rynku ziemi rolniczej, “Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Vol. VII, No. 2.
 
9.
Stanisz A., (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, tom 1 Statystyki podstawowe, StatSoft, Kraków, p. 246.
 
10.
Tarnowska A.., (2014), Produktywność wybranych czynników wytwórczych w rolnictwie krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2015, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, Vol. XVI, No. 1, p. 216.
 
11.
Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Economic Community http://oide.sejm.gov.pl/oide/i..., (access date: 20 January 2016).
 
12.
Zegar J., St. (2014), Zrównoważony rozwój rolnictwa w świetle paradygmatu konkurencyjności, A. Kowalski, M. Wigier, B. Wieliczko (eds.), “WPR a konkurencyjność polskiego i europejskiego sektora żywnościowego”, Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB, Warszawa, p. 198-199, 203.
 
13.
Zieliński M. (2016), Efektywność funkcjonowania gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych położonych na terenach ONW i poza w województwie dolnośląskim i opolskim w latach 2011-2013, “Journal of Agribusiness and Rural Development”, (in print).
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top