The role of innovation in the business activity of hidden leaders of the Polish economy
 
More details
Hide details
1
The Faculty of Economic Sciences and Management, Nicolaus Copernicus University in Toruń
 
 
Online publication date: 2016-12-18
 
 
Management 2016;20(2):23-34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Globalization and internationalization of the economy compelled the implementation of innovative solutions in companies. Only those organizations that regularly implement innovations have a chance to achieve significant market positions and survive in a competitive environment. The exemplification of such highly innovative companies are H. Simon’s hidden champions. In this publication, there was an attempt made to assess the activity of Polish innovative hidden champions. The results obtained confirm that this specific group of companies places a strong emphasis on innovation. This is evidenced by even such aspects as the number of new innovations, very high amounts spent on R&D or continuous observation of the market in order to discover new needs.
 
REFERENCES (13)
1.
Bal-Woźniak T. (2012), Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa.
 
2.
Bogdanienko J. (2004), Innowacje jako czynnik przewagi konkurencyjnej, in: Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W. (ed.), Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 
3.
Borowski P.F. (2011), Przedsiębiorstwa XXI wieku, Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji, „Europejski Doradca Samorządowy” No. 2.
 
4.
Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka z zasady, PWE, Warszawa.
 
5.
Farazmand A. (2004), Innovation in Strategic Human Resources Management: Building Capacity In the Age of Globalization, “Public Organization Review”, Vol. 4, 1.
 
6.
Haffer M. (1998), Determinanty strategii nowego produktu polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 
7.
Janasz W. (2008), Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie, (in:) Białasiewicz M., Marek S. (ed.), Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa.
 
8.
Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 
9.
Podręcznik Oslo (2005), OECD/Wspólnoty Europejskie.
 
10.
Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 
11.
Simon H., Dietl M. (2009), Tajemniczy mistrzowie XXI wieku. Strategie sukcesu nieznanych liderów na światowych rynkach, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
12.
Tokarski J. (ed.) (1980), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.
 
13.
Zalewski R.I. (2006), Wpływ aktywności innowacyjnej na wzrost gospodarczy: rozdźwięk między teorią i praktyką w Polsce, (in:) Zuchowski J. (ed.), Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Politechnika Radomska, Radom.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top