Integrative approach to marketing of product and technology lifecycles in innovative and sustainable manufacturing enterprise / Spojrzenie integracyjne na zarządzanie cyklami życia produktu i technologii w innowacyjnym i zrównoważonym przedsiębiorstwie produkcyjnym
 
 
More details
Hide details
1
Silesian University of Technology Department of Management and Computer Science
 
 
Online publication date: 2013-05-31
 
 
Management 2013;17(1):90-105
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Management of product lifecycle and technology lifecycle should occur in integrated way. Innovative technology achieved in own B+R point or from the surrounding of the enterprise creates conditions to implement new product solutions. The introduction of a new product and new technology must take place in a synchronised way and should take into account the value for the buyer. Moreover, it should not be forgotten that the relationship between the product, technology and the environment is essential in an attempt to reach a state of a sustainable enterprise.
 
REFERENCES (20)
1.
Bodie Z., Merton R.C. (2003), Finanse, PWE, Warszawa.
 
2.
Brdulak J. (2005), Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, SGH, Warszawa.
 
3.
Czakon W. (2005), Łańcuch wartości w teorii zarządzania, AE, Katowice.
 
4.
Dobiegała-Korona B. (2007), Zaufanie klienta, Kwartalnik „Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2.
 
5.
Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (2010), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Wyd. Poltext, Warszawa.
 
6.
Drucker P.F. (2005), Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa.
 
7.
Gajdzik B. (2011), Struktura łańcucha wartości w sektorze przedsiębiorstwhutniczych, „Hutnik-Wiadomości Hutnicze” nr 2/2011, ROK MMXI.
 
8.
Gajdzik B. (2010), Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym, w: I. Dudzik-Lewicka, H. Howaniec, W. Waszkielewicz (red.), Uwarunkowania rozwoju, koncepcje i metody zarządzania organizacjami (monografia) (Conditions of Development, Concepts and Methods ofManagement of Organisations), ATH, Bielsko-Biała.
 
9.
Gajdzik B., Wyciślik A., Wieczorek T. (2011), Model management of productlife cycles and technology life cycles in manufacturing enterprises taking intoconsideration periods of sector and company life cycle, [in:] New acpects of manufacturing organizations’ development, Edited by: B. Micieta T. Wieczorek, J. Matuszek, CEIT, a.s. for University od Zilina, Slovak Republic, p. 10-34.
 
10.
Gierszewska G., Romanowska M. (2003), Analiza strategicznaprzedsiębiorstwa, PWE Warszawa.
 
11.
Grudzewski W.M., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości, Poltext, Warszawa.
 
12.
Górzyński J. (2007), Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 
13.
Kim W.C., Mauborgne R. (2007), Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa.
 
14.
Kotler Ph. (1994) Marketing. Wyd. Gebethner & Ska, Warszawa.
 
15.
Kotler Ph. (1998), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Gebethner&S-ka, Warszawa.
 
16.
Linder J.C., Jarvenpaa S., Davenport T.H. (2003), Toward an InnovationSourcing Strategy, „Harvard Business Review”, 44 (4).
 
17.
Mokrzyszczak H. (1998), Logistyka. Podstawy procesów logistycznych, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok.
 
18.
Player S., Lacerna R. (1999), Arthur Andersen’s Global Lessons in ActivityBased Management, John Wiley&Sons, New York, p. 4.
 
19.
Santarek K. (red.), Bagiński J., Buczacki A., Sobczak D., Szerenos A. (2008), Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferutechnologii. Seria Innowacje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 
20.
Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWE, Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top