The Role of Formal and Informal Structures In Shaping the Corporation’s Relational Capital
 
More details
Hide details
1
The School of Banking and Management in Kraków
 
 
Online publication date: 2014-06-27
 
 
Management 2014;18(1):136-153
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the origin of the term of ‘relational capital’ by reference to such previous management systems as human relations, organizational culture, or human resources management. At the same time, the author indicates the significance of relational capital in the recent conceptions associated with the treatment of management as a process. On that background, the roles of formal and informal structures in shaping relational capital are discussed, marking both positive and negative influence of such capital in the corporate management system.
 
REFERENCES (12)
1.
Cisek M. (Ed.) (2009), Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, Wyd. Studio Emka, Warszawa.
 
2.
Danielak W. (2012), Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
3.
Gross D. (Ed.) (1999), Forbes o największych sukcesach w świecie biznesu, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 
4.
Haber L.H. (2000), Organizacja formalna i nieformalna, In: Encyklopedia Socjologii, Vol. 3, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 
5.
Haber L.H. (2011), Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym, Nomos, Kraków.
 
6.
Krupski R. (Ed.) (2008), Elastyczność organizacji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
7.
Marcinkowska M. (2013), Kapitał relacyjny banku, Vols. I, II, III, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 
8.
Mole J. (2000), W tyglu Europy. Wzorce i bariery kulturowe w przedsiębiorstwach, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa.
 
9.
Piechowiak Ł. (2013), Bez znajomości i układów nie zrobisz biznesu, In: bankier. pl (Access: 10.12.13.
 
10.
Rogoziński K. (Ed.) (2006), Zarządzanie relacjami w usługach, Difin, Warszawa.
 
11.
Spaulding T. (2012), Nie chodzi tylko o to, kogo znasz, Wyd. MT Biznes, Warszawa.
 
12.
Stankiewicz J., Moczulska M. (2010), Wartości - istotny element kultury organizacyjnej w warunkach odnowy (w świetle wyników badań), In: J. Skalik (Ed.), Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top