Mobile Network Leader: A New Role of the Leader in Corporate Management
 
More details
Hide details
1
The School of Banking and Management in Kraków
 
 
Online publication date: 2016-01-29
 
 
Management 2015;19(2):67-83
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this paper was to present the management system evolution, from functional to process to network management. The network management system requires new organizational solutions associated with the fulfilment of external functions in management, directed at the acquisition of stakeholders from the environment who are treated as relational capital. That also requires new skills and competences in searching for relational capital. Possession of that type of capital indicates the importance of a company on a competitive market. The author pointed out the significance of the mobile network leaders’ personal traits, from the viewpoint of their causative power in searching for relational capital. It was pointed out that not every mobile network leader may possess specific personal capabilities to attain relevant objectives.
 
REFERENCES (17)
1.
Bylok F., 2013. Konsumpcja, konument, społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie, Wyd. Śląsk, Katowice.
 
2.
Cisek M. (Ed.), 2009, Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, wyd. Studio Emka.
 
3.
Czakon W., 2012, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 
4.
Danielak W., 2012, Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.
 
5.
Drucker F.P., 2000, Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa.
 
6.
Gross D., 2000, Forbes o największych sukcesach w świecie biznesu, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 
7.
Haber L.H. (Ed.), 2011, Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym, Nomos, Kraków.
 
8.
Haber L.H., 2008, “Przedsiębiorczość w zarządzaniu – autokreacja sukcesu” (in:) Ed. by Banaszak S., Doktor K.: Problemy socjologii gospodarki, Wyd. W. Szk. K i Z, Poznań.
 
9.
Haber L.H., 2014, “The role of formal and informal structures in shaping corporation’s relational capital” (In:) Management No. 1/2014, University of Zielona Góra.
 
10.
Koźmiński A.K., 2013, Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.
 
11.
Marcinkowska M., 2013, Kapitał relacyjny banku tom I, II, III, wyd. UŁ, Łódź.
 
12.
Palmer R.E., 2013, Przywództwo doskonałe, Difin SA, Warszawa.
 
13.
Penc J., 1997, Leksykon biznesu, Placet, Warszawa.
 
14.
Perechuda K., 2005, Dyfuzja władzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.
 
15.
Rogoziński K., (Ed.), 2006, Zarządzanie relacjami w usługach, Difin, Warszawa.
 
16.
Walczak-Duraj D., 2009, “Emocjonalny kontekst zarządzania zasobami ludzkimi: rekrutacja, adaptacja i wybór stylu kierowania” (in:) Ed. by Bylok F., Cichobłażeński L., Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w dobie globalizacji, Politechnika Częstochowska, Częstochowa.
 
17.
Walczak-Duraj D., 2010, Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top