Formation of interorganizational relationships on the example of small enterprise
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management
 
 
Online publication date: 2016-12-18
 
 
Management 2016;20(2):171-182
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Inter-organizational relationships are crucial for the functioning and development of the company, and appropriately shaped give the value of the company and its cooperating entities. The aim of the article is to show the possibility of formation of inter-organizational relationships as part of a three-dimensional model including selected elements of human capital, structural and relational. Based on studies of literature and conducted analysis of the activities of a small enterprise there were shown measures conducive to the formation of inter-organizational relationships.
 
REFERENCES (14)
1.
Adamik A. (2010), Budowa kapitału relacyjnego, jako szansa rozwoju MSP, [in:] A. Kaleta, K. Moszkowicz (oprac.), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 116, Wrocław.
 
2.
Areias J.S., Eiriz V. (2013), Building competitive advantage through interorganizational projects, „Strategic Direction”, Vol. 29, No. 9.
 
3.
Battagello F.M., Grimaldi M., Cricelli L. (2015), A rational approach to identify and cluster intangible assets. A relational perspective of the strategic capital, „Journal of Intellectual Capital”, Vol. 16, No. 4.
 
4.
Danielak W. (2012), Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
5.
Dyer J.H., Singh H. (1998), The relational view: cooperative strategy and sources of inter-organizational competitive advantage, „Academy of Management Review”, Vol. 23, No. 4.
 
6.
Demartini P., Paoloni P. (2013), Implementing an intellectual capital framework in practice, “Journal of Intellectual Capital,” Vol. 14, No. 1.
 
7.
Doligalski T. (2013), Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
8.
Duysters, G., Lemmens, C. (2003), Alliance group formation: enabling and constraining effects of embeddedness and social capital in strategic technology alliance networks, “International Studies of Management and Organization”, Vol. 33, No. 2.
 
9.
Grudzewski W.M., Hajduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2009), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcje, narzędzia, zastosowania, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 
10.
Ioannou M., Zolkiewski J. (2009), Can retail bank-client relationships be developed online?, “EuroMed Journal of Business”, Vol. 4, No. 3.
 
11.
Janik W. (2007), Cele i wartości małych przedsiębiorstw, [in:] E. Urbańczyk (oprac.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 
12.
Kianto A., Ritala P., Spender J.-CH., Vanhala M. (2014), The interaction of intellectual capital assets and knowledge management practices in organizational value creation, „Journal of Intellectual Capital”, Vol. 15, No. 3.
 
13.
Olander H., Hurmelinna-Laukkanen P., Heilmann P. (2015), Human resources - strength and weakness in protection of intellectual capital, „Journal of Intellectual Capital”, Vol. 16, No. 4.
 
14.
Pearse N.J. (2009), The role of experiences in creating and developing intellectual capital, “Management Research News”, Vol. 32, No. 4.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top