Human Capital from Psychoanalytic Perspective
 
 
More details
Hide details
1
Wrocław University of Economics
 
 
Online publication date: 2014-06-27
 
 
Management 2014;18(1):267-279
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is of theoretical nature. Its aim is to present the psychoanalytic understanding of the capital which is constituted by organisation members. It is them who decides about the effects of the operations of an organisation, both its successes and failures. This article attempts at describing the psychological mechanisms which determine the complex phenomenon called ‘human capital’ of an organisation. The concept of ‘human capital’ has been confronted with one of the key attributes of an organisation, that is the hierarchy of the organisation’s structure. The article presents a psychoanalytic interpretation of organisational hierarchy in the aspect of human capital, taking into account the positive and negative consequences for all organisation members.
 
REFERENCES (25)
1.
Barabasz A. (2008), Osobowość organizacji. Zastosowanie w praktyce zarządzania, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 
2.
Barabasz A. (2012), Dylematy współczesnego menedżera - dobry menedżer czyli kto?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, nr 273, Wrocław.
 
3.
Becker G.S. (1993), Human capital: a theoretical and empirical analysis with special references to education, The University of Chicago Press, Chicago.
 
4.
Board R. de (2003), The psychoanalysis of organizations. A psychoanalytic approach to behavior in groups and organizations, Brunner-Routledge, New York.
 
5.
Coleman J. (1988), Social Capital in the Creation of Human Capital, “American Journal of Sociology”, vol.94.
 
6.
Edvinsson L. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
7.
Ferenczi S.(1952), First Contributions to Psychoanalysis, Hogarth Press, London.
 
8.
Freud Z. (1975), Psychologia zbiorowości i analiza ego, w: Poza zasadą przyjemności, PWN, Warszawa.
 
9.
Freud Z. (1997), Pisma psychologiczne, przekł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 
10.
Freud Z. (1999), Dzieła, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 
11.
Gabriel Y. (2004), Organization in the depth, Sage Publications, London.
 
12.
Jaques E. (1951), The Changing Culture of Factory, Tavistock Publications, London.
 
13.
Laplanche J., Pontalis J.-B. (1996), Słownik psychoanalizy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
14.
Levinson H. (1991), “Diagnosing organizations systematically”, w: M. Kets de Vries (ed.), Organizations on the couch, Jossey-Bass, San Francisco.
 
15.
Menzies-Lyth I. (1988), Containing Anxiety in Institutions. Selected Essays, vol.1, Free Association Books, London.
 
16.
Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 
17.
Przybyła M. (red.) (2007), Zarządzanie - kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 
18.
Putnam R. (2008), Samotna gra w kręgle, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
19.
Putnam R., Leonardi R., Nanetti R. (1995), Demokracje w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 
20.
Słownik Języka Polskiego (1996), PWN, Warszawa.
 
21.
Stapley F. L.(2013), Ukryta dynamika, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
22.
Stoner J.A., Freeman R.E., Gilbert D.R. (1997), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 
23.
Szałkowski A. (2006), Podstawy zarządzania personelem, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 
24.
Vansina-Cobbaert M-J. (2008), Original, Primary Mental Processes, w: L.S. Vansina, M-J. Vansina-Cobbaert (eds.), Psychodynamics for consultants and managers, Wiley-Blackwell, Chichester.
 
25.
Weber R.A. (1990), Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top