Selected functional solutions of strategic controlling in organisations operating in Poland
 
More details
Hide details
1
1Wroclaw University of Science and Technology Faculty of Computer Science and Management Department of Management and Organization Development, Wroclaw, Poland
 
2
2General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces Faculty of Management Department of Management, Wrocław, Poland
 
3
3Ph.D. Eng. Wroclaw University of Science and Technology Faculty of Computer Science and Management Department of Management and Organization Development, Wroclaw, Poland
 
 
Online publication date: 2018-06-26
 
 
Management 2018;22(1):101-118
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Selected functional solutions of strategic controlling in organisations operating in Poland The purpose of the article is to present partial results of the nationwide research with regard to selected functional solutions of strategic controlling. They concern the concept and tasks of this controlling. The paper characterises theoretical aspects of the aforementioned issues as the basis for the interpretation of the obtained results. It presents the research methodology. It presents the obtained research results both in the general perspective, as well as with respect to detailed criteria, namely the organisation’s size and the type of environment. On the other hand, with respect to strategic controlling tasks, they were also presented with consideration of controllers and managers in the implementation of these tasks. The obtained research results are primarily practical. They may indicate to the managers in organisations the scope and manner of improvement in the functional solutions of strategic controlling. They may also suggest to the management theoreticians the need for and the directions of improvement of this type of solutions.
 
REFERENCES (17)
1.
Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka- Kluczka A. (2014), Aspekty organizacyjne controllingu strategicznego z uwzględnieniem strategicznej karty wyników, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, No. 7, pp. 3-15.
 
2.
Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka- Kluczka A. (2017a), IT tools used in the strategic controlling process - Polish national study results, [in:] Prospectives of Business and Entrepreneurship Development in Digital Age. Economic, Management, Finance and System Engineering from the Academic and Practitioners Views, Proceeding of selected papers, 16th International Scientifi c Conference, September 20-22, 2017, Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, Brno, Czech Republic.
 
3.
Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka- Kluczka A. (2006), Kontroling strategiczny jako szczególna forma zarządzania strategicznego. Problemi Teorii ta Metodologii Buhgalters’kogo Obliku, Kontrolju i Analizu - Miznarodnij Zbirnik Naukovich Prac, Seria: Buhgalters’kij Oblik, Kontrol i Analiz, vip.1, pp.238-250.
 
4.
Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka- Kluczka A. (2017b), Stan, bariery i przesłanki wdrożenia controllingu strategicznego - wyniki badań ogólnopolskich, [in:] Rachunkowość a controlling, (eds.) E. Nowak, M. Kowalewski, M. Nieplowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, pp. 46-60.
 
5.
Chachuła D. (2009), Fazy rozwoju controllingu- wyniki badań, „Controlling i rachunkowość zarządcza”, No. 4, pp. 29-32.
 
6.
Dellmann K. (1992), Eine Systematisierung der Grundlagen des Controlling, [in:] Controlling, Grundlagen Informationssysteme - Anwendungen, Ed. K. Spreemann, E. Zur, Wiesbaden, pp. 113-140.
 
7.
Goliszewski J. (2015), Controlling. Koncepcja, zastosowanie, wdrożenie, Ofi cyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
8.
Heigl A. (1989), Controlling - Interne Revision, wyd.3, Stuttgart, New York.
 
9.
Hoffman F. (1972), Merkmale der Führungsorganisation amerikanischer Unternehmen- Auszüge aus den Ergebnissen einer Forschungsreise 1970, “Zeitschrift für Organization”, No. 41, pp. 85-89.
 
10.
Horvath P. (1978), Entwicklung und Stand einer Konzeption zur Lösung der Adaptions und Koordinations probleme der Fuhrüng, “Zeitschrift für Betriebswirtschaft”, nr 48, p. 194- 208.
 
11.
Kral Z. (2012), Controlling strategiczny z uwzględnieniem strategicznej karty wyników, [in:] Zmiana warunkiem sukcesu. Zarządcze instrumenty doskonalenia i rozwoju organizacji, red. J. Skalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, pp. 66-78.
 
12.
Kreikebaum H. (1996), Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
13.
Nesterak J., Kowalski Michał J., Czerniachowicz B. (2016), Controlling strategiczny w praktyce przedsiębiorstw działających w Polsce, Stowarzyszenie Krakowska Szkoła Controllingu, Kraków.
 
14.
Radzikowski W., Wierzbicki J. (1999), Controlling, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń.
 
15.
Skalik J. (2006), Problemy dynamiki zmian w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, [in:] Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja, red. J. Skalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, pp. 42-47.
 
16.
Weber J. (2001), Wprowadzenie do controllingu, Ofi cyna Controllingu Profi t, Katowice.
 
17.
Krupski R. (ed.), (2001), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top