The design and the implementation of the development strategy at public higher education institutions
 
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra Faculty of Economics and Management
 
 
Online publication date: 2012-12-28
 
 
Management 2012;16(2):343-360
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The design and the implementation of the development strategy at public higher education institutions This article focuses on identification of the model approach to designing and implementing a development strategy in a higher education institution. The main reason for taking up the topic of formulating and implementing development strategies in higher education institutions is the growing demand for developing a model of designing and implementing strategies in entities of this type. Higher education institutions are specific organizations, therefore it is not possible to apply methods of the strategic analysis, which were designed mainly for creating strategies of enterprises, in the direct way. The aim of the article is to emphasize the role of the strategic thinking in the context of the management of a higher education institution. Moreover, it is in this article on the basis of the GUS data that the information on higher education institutions, academic staff and students was summarized. It is in the study that the method of document analysis was applied. The structure according to forms, types of higher education institutions and numbers of students were analysed. The evaluation of discussed changes of discussed parameters over time was carried out.
 
REFERENCES (20)
1.
Chromińska N., Guliński J., Lesicki A. (2011), Strategia rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowanie i wdrażanie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” nr 167.
 
2.
Cyfert Sz., Kochalski C. (2011), Projektowanie i wdrażanie strategii rozwoju na uczelni wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” nr 167.
 
3.
Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce (2009), Ernst&Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 
4.
Dwornikowska M. (2011), Tworzenie modelu zrządzania strategicznego na uczelni wyższej na przykładzie Akademii Medycznej we Wrocławiu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” nr 167.
 
5.
Jasiczak J., Kochalski C., Sapała M. (2011), Wstępne wyniki badań nad projektowaniem i wdrażaniem strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” nr 167.
 
6.
Kochalski C. (red.) (2011), Model projektowania i wdrażania strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 
7.
Leja K. (2011), Koopetycja metodą doskonalenia zarządzania szkołą wyższą, „Przegląd Organizacji” nr 7-8.
 
8.
Nowodziński P. (2011), Nowoczesne koncepcje zarządzania szkołą wyższą, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” nr 167.
 
9.
Olechnicka A., Płoszaj A., Wojnar K. (2011), Strategie przodujących uczelni wobec nowych uwarunkowań i funkcji szkół wyższych, „Studia Regionalne i Lokalne” nr 1 (43).
 
10.
Rajchel K. (2007), Kierunki zmian w usługach edukacyjnych szkoły wyższej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej” nr 244, „Zarządzanie i Marketing” z. 10.
 
11.
Ryńca R., Radomska J. (2009), Dylematy strategiczne uczelni wyższych, „Współczesna Ekonomia” nr 3 (11).
 
12.
Szkoły wyższe i ich fi nanse w 1998 roku (1999), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
13.
Szkoły wyższe i ich fi nanse w 2000 roku (2001), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
14.
Szkoły wyższe i ich fi nanse w 2002 roku (2003), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
15.
Szkoły wyższe i ich fi nanse w 2004 roku (2005), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
16.
Szkoły wyższe i ich fi nanse w 2006 roku (2007), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
17.
Szkoły wyższe i ich fi nanse w 2008 roku (2009), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
18.
Szkoły wyższe i ich fi nanse w 2010 roku (2011), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 
19.
Wosik D. (2006), Strategia jakości zarządzania szkołą wyższą w świetle postulatów procesu bolońskiego oraz kryteriów akredytacji środowiskowej - doświadczenia Wydziału Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w: K. Leja (red.), Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top