Psychological and organisational aspects of age management in organisations
 
More details
Hide details
1
University Jan Wyżykowski of Lubin, Poland
 
2
Institute of Psychology University of Wroclaw, Wroclaw, Poland
 
 
Online publication date: 2017-06-09
 
 
Management 2017;21(1):81-94
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In article we present selected issues of age management in organizations. They pointed to the lack of rationale for the discriminatory policies of some companies to employees aged 50+. Attention of managers was paid to the problem of age management in organizations, conditioned by an increase in the number of employees 50+. In Poland, currently there are employed approx. 31% of workers in this group (64 years old). While in EU countries the employment rate for workers aged fifty years and older more than 50%. The article discusses the specifics of the development processes and changes in the phase of middle and late adulthood, characterizing the population of employees and pointing to the “strengths” of the group. Age management in the context of both pathology and positive practices was presented. Referring to the data the benefits of age management were indicated.
 
REFERENCES (25)
1.
Baltes P. B., Reese H. W., Lipsitt L. P. (1980), Life-Span Developmental Psychology, [in:] “Annual Reviev of Psychology”, No. 31, pp. 65-110.
 
2.
Brzezińska A. I., Appelt K., Ziółkowska B. (2008), Psychologia rozwoju człowieka, [in:] Strelau J., Doliński D. (Ed.). Psychologia. Podręcznik akademicki Tom II. Gdańsk: GWP.
 
3.
Bugajska B., Makowiec-Dąbrowska T., Wągrowska-Koski E. (2010), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach jako element ochrony zdrowia starszych pracowników, Medycyna Pracy, No. 61, pp. 55-63.
 
4.
Czarnecka A. (2012), Psychologiczna analiza porównawcza pracowników 50+ w Polsce i Wielkiej Brytanii, unpublished master thesis written under the direction of prof. Stanisław A. Witkowski, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
5.
Czarnota-Bojarska J. (2016), Organizacyjne zachowania obywatelskie i kontr produktywne w Polsce: oszacowanie skali zjawiska, paper presented by dr hab. J. Czarnoty-Bojarska during the 2nd Congress of the Polish Association, Sopot, 19-20 maja 2016 r.
 
6.
European Commission (2009), Employment in Europe 2009, European Commission Offi ce for Offi cial Publications of the European Communities, Luxembourg.
 
7.
Finogenow M. (2013), Rozwój w okresie późnej dorosłości- szanse i zagrożenia, „Acta Universitatis Lodziensis”, No. 297, pp. 93-104.
 
8.
Employment in Europe 2009, European Commission Offi ce for Offi cial Publications of the European Communities, Luxemburg, http://Downloads/Employment%20... (05.02.2017 - access date).
 
9.
Freeman E., Moutchnik A. (2013), Stakeholder management and CSR: questions and answers. [In:] UmweltWirtschaftsForum, Springer Verlag, http://link.springer.com/artic....
 
10.
http://www.mpips.gov.pl/praca/... (03.02.2017- access date).
 
11.
http://www.best-agers-project.... http:/ (03.02.2017- access date).
 
12.
http://www.humansolutions.pl/p... (17.01.2017- access date).
 
13.
http://www.bankier.pl/wiadomos... (11.01.2017- access date).
 
14.
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbc... (09.01.2017- access date).
 
16.
Listwan T., Stor M. (2012), Sukces w zarządzaniu kadrami: elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Problemy zarządczo-ekonomiczne, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, No 248, Wrocław.
 
17.
Liwiński J., Sztanderska U. (2010), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Z wiekiem na +. http://www.parp.gov.pl/files/7... (02.02.2017 - access date).
 
18.
Marcinek P. (2007), Funkcjonowanie intelektualne w okresie starości, „Gerontologia Polska”, No. 3, pp. 69-75.
 
19.
Mesjasz J., Witkowski S. (2003), Bilansowanie psychologicznych kosztów pracy jako wyznacznik efektywności zawodowej menedżerów [in.] Stankiewicz J.(ed.) „Współczesne problemy i koncepcje zarządzania. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem”, Zielona Góra, pp. 167 -174.
 
20.
Olejnik M. (2006), Średnia dorosłość. Wiek średni, [in:] Harwas-Napierała B., Trempała J. (ed.) „Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka”. Part 2, Wydawnictwo PWN, Warszawa, pp. 234-258.
 
21.
Straś - Romanowska M. (2000), Poźna dorosłość. Wiek starzenia się, [in:] Harwas-Napierała B., Trempała J. (ed.), „Psychologia rozwoju człowieka” PWN, Part. 2, Warszawa, pp. 263-292.
 
22.
Witkowski S.A., Stor M. (ed.) (2012), Sukces w zarządzaniu kadrami: elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Part. 2, Problemy zarządczopsychologiczne - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
23.
Witkowski S.A., Ślazyk-Sobol M. (2012), Wypalenie zawodowe jako przejaw i skutek braku elastyczności w zarządzaniu ludźmi [in] Witkowski S.A., Stor M., (ed.) „Sukces w zarządzaniu kadrami: elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim” Part 2, Problemy zarządczo-psychologiczne, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, pp. 63-73.
 
24.
Witkowski S.A., Ślazyk-Sobol M. (2013), Organizacyjno-podmiotowe uwarunkowania zjawiska wypalenia zawodowego, „Czasopismo Psychologiczne”, No. 2, pp. 317-322.
 
25.
Witkowski S.A, Ślazyk-Sobol M. (2013), Dynamics of professional burnout - a comparative analysis considering the selected sectors in Poland, Part II, Management Vol. 17, No. 2, pp. 88-103.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top