Age Management – Circumstances, Essence and Advantages for Workers and Enterprises
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra Faculty of Economics and Management
 
 
Online publication date: 2012-12-28
 
 
Management 2012;16(2):117-129
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Age Management - Circumstances, Essence and Advantages for Workers and Enterprises The demographic forecasts that have been published for many years point to the growing dynamics of the ageing process of the European societies. One of its consequences is the shrinking population of young people and the growing average age of workers. In the light of the forecast deficiency and growing of the resources of workforce the concept of age management in the company is becoming more popular. This paper familiarizes the reader with the essence of age management, presenting its main premises, scopes of activity and benefits resulting from its use.
 
REFERENCES (16)
1.
Directive of the Council 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing the general framework conditions on equal treatment in the scope of employment and work Offi cial Journal L 303 , 02/12/2000 P.
 
2.
Fryca J., Majecka B. (2010), Istota zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie, „Newslatter” nr. 8, Gdańsk.
 
3.
Funk L. (2004), Employment Opportunities for Older Workers: A Comparison of Selected OECD Countries, DICE Research Report.
 
4.
Ilmarinen J.(2001), Aging worker, Occupational and Enviromental Medicine August.
 
5.
Ilmarinen J., Promoting active ageing in the work place, http://osha.europa.eu/en/publi..., ( 20.07.2012).
 
6.
Knowledge management in the Learning Society (2010) , OECD, Paris.
 
7.
Liwiński J.Sztanderska U. (2010), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 
8.
Perek-Białas J., Strzałkowska H., Turek K. (2010), Analiza desk research w ramach badań dot. stworzenia modelu świadczenia usług doradztwa i rozwoju kariery pracowników 50 + Pracownia Badań Społecznych, Kraków.
 
9.
Schimanek T. (2010), Co to jest zarządzanie wiekiem? in: Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 
10.
Szatur-Jaworska B. (2005), Co wiemy o dyskryminacji ze względu na wiek? Głos ekspertów, doświadczenia osób starszych, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 
11.
Taylor P. (2006), Employment initiatives for an ageing workforce in the EU15, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 
12.
Tokarz J. (2009), Efektywne zarządzanie wiekiem. Biuletyn Euro Info nr 109 Warszawa.
 
13.
Urbaniak B.(red) (2007), Pracownicy 45+ w naszej fi rmie, Warszawa.
 
14.
Walker A. (1985), Early Retirement: Release or Refuge from the Labour Market?, “The Quarterly Journal of Social Affairs”, 1(3).
 
15.
Wiśniewski Z. (2009), Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesów starzenia się ludności, TNOi K Toruń.
 
16.
Zarządzanie różnorodnością (2008), Materiały dla osób uczestniczących w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top