Sense of purpose in life vs. creative activity motivators in senior managers
 
 
More details
Hide details
1
University of Wroclaw Professor at the Institute of Psychology
 
 
Online publication date: 2012-12-28
 
 
Management 2012;16(2):130-140
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Creative activity motivators vs. sense of purpose in life in senior managers The motivators being the subject matter of the research conducted in the 1999 and 2010 groups of managers were analysed in the context of the sense of purpose in life. Application of various motivators offers a greater opportunity to achieve better results of subordinates’ work. Strong motivation ensures perseverance in actions taken. A well-motivated employee displays resistance to tiredness and strives to attain goals set by his/her company’s management. It is worth noting that remuneration, as a motivator, although still mentioned as one of key factors motivating human behaviour, seems to be losing its significance in favour of such criteria as autonomisation of decisions or expecting superiors’ support. Results of the PIL test examining the sense of purpose in life in group No. 1 and 2 are above average in each category, which indicates a strong sense of purpose in life among respondents who achieved professional success. The research also points to fulfilment of one’s own potential. The values have increased, which means that the subjective sense of purpose in life among managers questioned in recent years has become stronger. The research and analyses conducted proved that efficient management of employees required deep understanding of research on motivation. The existence of relevant motivation regulators should persuade entrepreneurs to change their methods of activating employees at different stages of their professional development.
 
REFERENCES (17)
1.
Blass, A. (1991), Motivationskiller und Motivationsabnutzung als Totengräber Jeglicher Kreativität, Bonn: VBU Das neue Erfolgs- und Karrierehandbuch fűr Selbständigeund Fűhrungskräfte, 45-48.
 
2.
Csikszentmihalyi, M. (2005), Przepływ. Psychologia optymalnego Doświadczenia, Wydawnictwo Moderator, Taszów.
 
3.
Doliński, D. (2010), Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, Gdańsk.
 
4.
Frankl, V.E. (1971), Homo patiens, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 
5.
Frankl, V.E. (1972), Der Wille zum Sinn, Huber Verlag, Wien.
 
6.
Frankl, V.E. (1975), Ärztliche Seelsorge. Grundlagen der Logotherapie und Existenzanalyse, Franz Deuticke, Wien.
 
7.
Mróz, B. (1998), Sukces w zarządzaniu a poziom poczucia sensu życia u menedżerów, Prace Psychologiczne Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, XLVII. Wrocław.
 
8.
Mróz, B. (2002), Motywacja u menedżerów a satysfakcja z pracy. W: M. Straś-Romanowska (red.). Szkice psychologiczne: doniesienia z badań, aplikacje, refl eksje. Wrocław Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne, 55, 65-74.
 
9.
Nosal, Cz. S. (2006), Time and Age: Mental Representations of Time and Temporal Orientation of People at Different Periods of Life. W: Z. Uchnast (ed.). Psychology of Time. Theoretical and Empirical Approaches, Lublin: Wydawnictwo KUL, 97-104.
 
10.
Popielski, K. (1987), Testy egzystencjalne: metody badania frustracji egzystencjalnej i nerwicy noogennej. W: K. Popielski (red.). Człowiek - pytanie otwarte. Studia z logoteorii i logoterapii. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, s. 237-261.
 
11.
Seligman, M.E.P., Csikszentmihalyi M. (2000), Positive Psychology. American Psychologists. 55, 5-14.
 
12.
Seligman, M.E.P. (2005), Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia. Poznań: Media Rodzina.
 
13.
Tucholska, K., Gulla, B. (2007), Psychologia pozytywna - krytyczna analiza koncepcji. W: P. Francuz, W. Otrębski (red.). Studia z psychologii w KUL. 14, 109-133.
 
14.
Tyszka, T., Zaleśkiewicz, T. (2004), Psychologia pieniądza. W: T. Tyszka (red.). Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk, 161-186.
 
15.
Witkowski, S.A. (1996), W poszukiwaniu ukrytego modelu prognozy efektywności kierowania. W: S.A. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu (t 3), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. S. 103-110.
 
16.
Witkowski, S.A. (2003), Prognozowanie sukcesów zawodowych na podstawie danych biografi cznych. W: S.A. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, t 6, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne; S. 239-250.
 
17.
Wojciszke, B., Trzebiński, J., Skarżyńska, K., Lewicka, M., Krzemiński, I., Grzelak, J., Drogosz, M., Doliński, D., Czapiński, J., Baryła,W. (2005), Jak Polacy przegrywają? Jak Polacy wygrywają? GWP, Gdańsk.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top