The interdependence of the regional environment state with the level of enterprise development
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra Faculty of Economics and Management
 
 
Online publication date: 2012-12-28
 
 
Management 2012;16(2):141-154
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The interdependence of the regional environment state with the level of enterprise development The purpose of this article is to determine to what extent the state of the regional environment, influences the development of companies located in different regions. In the first part, the paper characterizes the regional environment and presents it as a factor in the development of enterprises. In the second part, based on statistical data, the relationship between the development of regional environment and the enterprise development in individual voivodeships in 2006-2010 was examined.
 
REFERENCES (16)
1.
Ansoff H.I. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 
2.
Frenkel A. (2001), Why High Technology Firms Choose to Locate in or near Metropolitan Areas, Urban Studies, Vol. 38, No. 7.
 
3.
Gabrusewicz W. (2002), Podstawy analizy fi nansowej, PWE, Warszawa.
 
4.
Gabrusewicz W. (1992), Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce rynkowe, AE w Poznaniu, Poznań.
 
5.
Jackson J. E., Klich J., Poznańska K. (2000), Nowe przedsiębiorstwa w transformacji gospodarki polskiej, Gospodarka Narodowa, nr 5-6.
 
6.
Kuciński K. (red.) (2011), Glokalizacja, Difi n, Warszawa.
 
7.
Kuciński K. (1997), Przestrzenne aspekty przedsiębiorczości, SGH, Warszawa.
 
8.
Nizard G. (1998), Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, PWN, Warszawa.
 
9.
Penc J. (2003), Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difi n, Warszawa.
 
10.
Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 
11.
Skowronek-Mielczarek A. (red.) (2003), Przedsiębiorstwo- Przedsiębiorczość, Rynek, SGH, Warszawa.
 
12.
Szymczak M. (red.) (1981), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
 
13.
Szymla Z. (2000), Determinanty rozwoju regionalnego, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 
14.
Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2007), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 
15.
Wach K. (2009), Mezootoczenie małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 799, Kraków.
 
16.
Strona Internetowa: http://www.stat.gov.pl/bdl/ (04.09.2012-data dostępu).
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top