The state and the development prospects of the Lubusz cluster initiative „The Lubusz Wine and Honey Route”
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra
 
 
Online publication date: 2012-12-28
 
 
Management 2012;16(2):155-174
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The state and the development prospects of the Lubusz cluster initiative “The Lubusz Wine and Honey Route”. The concept of economic clusters, which are an effective way of seeking synergy effects resulting from cooperation of individual entities, became a synonym for the success of the economy of the region. The prospect of potential benefits for enterprises and regions, resulting from functioning of the bunches, encourages their potential participants to engage in creation and development of cluster structures. Such deliberate and organized effort of crucial players of the cluster, aimed at improvement in its competitiveness, is defined as a cluster initiative. The aim of this article is to analyse the state and the development prospects of the Lubusz cluster initiative „The Lubusz Wine and Honey Route”.It is in the article that the theoretical issues associated with problems of clusters and cluster initiatives were discussed. It is later in this article that a brief characterization of the cluster potential of the Lubusz Voivodeship with particular emphasis on the wine industry was carried out. It is in the third part of the article that the findings of empirical research carried out were presented. Next, further to the discussed research, the conclusions and recommendations were presented for the best ways of supporting the development of the wine industry as well as the described cluster initiative.
 
REFERENCES (21)
1.
Baranowski M. (2008), Klastry w województwie lubuskim, w: T. Baczko (red.), Raport o innowacyjności województwa lubuskiego w 2007 r., Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 
2.
Dzierżanowski M., Rybacka M., Szultka S. (2011), Rola klastrów w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Szczecin, 2011.
 
3.
Hołub - Iwan J., Małachowska M. (2008), Rozwój klastrów w Polsce - raport z badań, Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp, Szczecin.
 
4.
Karaś E. (2010), Badanie stanu wiedzy na temat klastrów i inicjatyw klastrowych w województwie opolskim - desk research, w: W. Duczmala, W. Potwora, (red.), Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim, Tom 1, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole.
 
5.
Karwowski P., Kuleba M. (2012), Program Rozwoju Lubuskiego Winiarstwa na lata 2012 - 2022, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra.
 
6.
Koszarek M. (2011), Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP, Warszawa.
 
7.
Kudłacz T. (2011), Raport regionalny - województwo lubuskie, Zielona Góra- Kraków.
 
8.
Ministerstwo Gospodarki (2009), Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce, Ministerstwo Gospodarki Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa.
 
9.
Palmen L., Baron M. (2008), Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa.
 
10.
PARP (2011), Klastry w województwie Lubuskim, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 
11.
Pasieczny J. (2006), Czynniki i uwarunkowania procesu tworzenia i rozwoju klastrów, w: E. Bjar (red.), Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 
12.
Plawgo B., Klimczuk M., Citkowski M. (2010), Klastry jako potencjał rozwoju - województwo podlaskie, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok.
 
13.
Plawgo, B. (red.) (2007), Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej - raport, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
14.
Porter M. (2008), On Competition Updated and Expanded Edition, Harvard Business School, Londyn.
 
15.
Przygodzki Z. (2007), Narzędzia wspierania rozwoju klastrów w Polsce - podstawy budowy systemu, w: A. 14.Jewtuchowicz (red.), Region w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
16.
Sölvell O., Lindqvist G, Ketels Ch. (2003), The Cluster Initiative Greenbook, Harvard Business School, Stockholm, Sweden.
 
17.
Staszewska J. (2009), Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Wyd. Difi n, Warszawa.
 
18.
Stockholm School of Economics (2011) Star Clusters in Poland, Center for Strategy and Competitiveness, CSC, Stockholm.
 
19.
Strona Internetowa: http://www.pi.gov.pl/PARP/data... (12.09.2012 - data dostępu).
 
20.
Świeczewska I. (2009), Aktualny profi l gospodarczy województwa lubuskiego - raport z badań, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., Kutno.
 
21.
Zarząd Województwa Lubuskiego (2011), Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top