Impact of strategic orientation adopted by an organisation on its performance, as shown on the example of public healthcare entities
 
More details
Hide details
1
University of Economics in Katowice, Department of Public Management and Social Science, Faculty of Economics
 
 
Online publication date: 2016-12-18
 
 
Management 2016;20(2):278-290
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The resource-based view has an established position in the strategic management of a public organisation. However, it is not given much attention in the area of public governance, focusing instead on analysing the impact of a single resource on an organisation’s performance. This article attempts to fill this gap by analysing the impact of strategic orientation adopted by an organisation on its performance. In addition, the analysis also covers the impact of the approach to stakeholder relations management adopted by an organisation on its performance. Studies were conducted on public healthcare entities, using a survey questionnaire and quantitative methods. The obtained results indicate that a resource-based view to strategic thinking has an impact on an organisation’s performance (negative correlation). A positive correlation, on the other hand, exists between the approach to stakeholder relations management adopted by an organisation and its performance.
 
REFERENCES (25)
1.
Austen A., Czakon W. (2012), Znaczenie interesariuszy dla zarządzania organizacjami publicznymi, [in:] A. Frączkiewicz-Wronka (ed.), Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną, Śląsk, Katowice.
 
2.
Banks M., Vera D. (2007), Towards a typology of stakeholder management strategies, “Academy of Management Conference”, Philadelphia, PA.
 
3.
Barney J. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, “Journal of Management”, Vol. 17, pp. 99-120.
 
4.
Barney J.B., Clark D.N. (2007), Resource-Based Theory. Creating and Sustaining Competitive Advantage, Oxford University Press, New York.
 
5.
Bratnicki M., Zbierowski P. (2012), Orientacje strategiczne przedsiębiorstwa jako ważny kierunek przyszłych badań zarządzania strategicznego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości No. 22(2), pp. 141-153.
 
6.
Bratnicki, M., Ząbkowska, B. (2007), Ponad planowanie strategiczne: w kierunku dialektyki i przedsiębiorczego uczenia się, [in:] R. Krupski (ed.), Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 
7.
Bryson, J. M. (2004), What to do when stakeholders matter: Stakeholder identification and analysis techniques, “Public Management Review” No. 6(1), pp. 21–53.
 
8.
De Wit B., Meyer R. (2007), Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 
9.
Dreyer B., Grønhaug K. (2004), Uncertainty, flexibility, and sustained competitive advantage, “Journal of Business Research”, Vol. 57.
 
10.
Frączkiewicz-Wronka A., Szymaniec K. (2013), Zastosowanie koncepcji RBV do pragmatyki funkcjonowania szpitali publicznych, „Organizacja i Kierowanie”, No. 5, pp. 149-162.
 
11.
Frączkiewicz-Wronka A. (ed.) (2012), Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną, Śląsk, Katowice.
 
12.
Fredericks E. (2005), Infusing flexibility into business-to-business firms: A contingency theory and resource-based view perspective and practical implications, “Industrial Marketing Management”.
 
13.
Koźmiński, A. (2005), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
14.
Krupski R. (2011), Orientacja zasobowa w badaniach empirycznych. Identyfikacja horyzontu planowania rynkowych i zasobowych wielkości planistycznych, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 
15.
Lev S., Fiegenbaum A., Shoham A. (2008), Managing absorptive capacity stocks to improve performance: Empirical evidence from the turbulent environment of Israeli hospitals, “Journal of Business Research”, Vol. 61.
 
16.
March J.G. (1991), Exploration and exploitation in organizational learning, “ORGANIZATION SCIENCE”, Vol. 2. No. 1, February 1991, pp. 71-87.
 
17.
Perrott B.E. (2008), Managing strategy in turbulent environments, “Journal of General Management”, Vol. 33 No. 1.
 
18.
Pettus M.L., Kor Y.Y., Mahoney J.T. (2007), A Theory of Change in Turbulent Environments: The Sequencing of Dynamic Capabilities Following Industry Deregulation.
 
19.
www.business.uiuc.edu/Working_Papers/papers/07−0100.pdf (access date 13 listopada 2013).
 
20.
Rainey H. (1997), Understanding and managing public organization, Jossey-Bass, San Francisco CA.
 
21.
Szymaniec-Mlicka K. (2015), Ocena efektywności organizacji publicznych na przykładzie szpitali publicznych ‘ aspekty metodyczne, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej „Organizacja i Zarządzanie” Issue 83, pp.. 651-660:.
 
22.
Szymaniec-Mlicka K. (2014), Resource-based view in strategic management of public organizations - a review of the literature, “Management”, vol. 18, No. 2, pp. 19-30.
 
23.
Urbanowska-Sojkin E. (ed.)(2011), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 
24.
Waterhouse M. (1992), Managing effectively in turbulent environments, “Journal of strategic Change” Vol. 1.
 
25.
Zakrzewska-Bielawska A. (2011), Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Zeszyty Naukowe No. 1095, Politechnika Łódzka.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top