Evaluation and reporting of CSR in SME sector
 
More details
Hide details
1
MA University of Zielona Góra
 
2
University of Zielona Góra
 
 
Online publication date: 2016-06-10
 
 
Management 2016;20(1):96-110
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article is an attempt to propose a CSR evaluation and CSR reporting model in small and medium-sized enterprises. Special attention was given to trends which reveal the need for CSR development in practice with particular emphasis on efficiency - understood in two aspects: first one related to social welfare and sustainable development and the second one as a competitive advantage. The new approach is based on a flexible tool for the evaluation and reporting of CSR, which also acts as a reference model for improvement of responsible entrepreneurship. An evaluation model, ESG risks catalog for manufacturing companies and a tool for monitoring and reporting of ESG risks were developed. Further work will include refinement of the method of evaluation model, including reporting tools and ESG risks catalogs for other sectors.
 
REFERENCES (30)
1.
AccountAbility (2011), AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2011, Final Exposure Draft, http://www.accountability.org/... (27.01.2016 - access date).
 
2.
Campbell J. (2007), Why would corporations behave in socially responsible ways? An institutional theory of Corporate Social Responsibility, “Academy of Management Review” Vol. 32, No. 3.
 
3.
Caroll A. B. (1993), Business and Society: Ethics and Stakeholder Management, wyd. 2 College Division South-Western Publishing Co, Cincinnati.
 
4.
Commission Of The European Communities (2001), Green Paper. Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, Brussels. http://eur-lex.europa.eu/legal... (27.01.2016 - access date).
 
5.
Commission Of The European Communities (2003), Responsible entrepreneurship A collection of good practice cases among small and medium-sized enterprises across Europe, Brussels, http://info.worldbank.org/etoo... (27.01.2016 - access date).
 
6.
Davis K., Blomstrom R. (1975), Business and society: Environment and responsibility, McGraw-Hill, New York.
 
7.
Dom Badawczy Maison i SGS Polska (2013), BAROMETR CSR Wybrane wyniki pierwszej edycji badania opinii konsumentów w Polsce, http://odpowiedzialnybiznes.pl... (27.01.2016 - access date).
 
8.
Eisenegger M. (2009), Trust and reputation in the age of globalisation, in: J. Klewers, R. Wreschniok (eds.),. Reputation Capital. Building and Maintaining Trust in the 21st Century, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 
9.
European Commission (2010), Communication From The Commission Europe 2020 A Strategy For Smart, Sustainable And Inclusive Growth, Brussels, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf... (27.01.2016 - access date).
 
10.
European Commission(2011), Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions A Renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, Brussels, http://eur-lex.europa.eu/legal... (27.01.2016 - access date).
 
11.
Makuch Ł. (2011), Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa.
 
12.
Maslow A.H. (1990),Motywacja i osobowość, PAX, Warszawa.
 
13.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014), Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 - Umowa Partnerstwa, Warszawa, https://www.mos.gov.pl/g2/big/... (27.01.2016 - access date).
 
14.
Ocieczek W., Gajdzik B. (2010), Społeczna odpowiedzialność w przedsiębiorstwach produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
15.
Paliwoda-Matiolańska A. (2009), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, CH Beck, Warszawa.
 
16.
Parlament Europejski (2014), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/95/Ue Z Dnia 22 Października 2014 R. Zmieniająca Dyrektywę 2013/34/ UE W Odniesieniu Do Ujawniania Informacji Niefinansowych I Informacji Dotyczących Różnorodności Przez Niektóre Duże Jednostki Oraz Grupy http://eur-lex.europa.eu/legal..., (27.01.2016 - access date).
 
17.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2013), Badanie Kadry Zarządzającej W Ramach Projektu - Raport Z I Etapu Badania, http://www.parp.gov.pl/files/7..., (27.01.2016 - access date).
 
18.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2014), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013, Warszawa; http://www.parp.gov.pl/files/7... (27.01.2016 - access date).
 
19.
Rybak M. (2004), Etyka manadżera. Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 
20.
Stocki R. (2012), Audyt etyczny organizacji, in: W. Gasparski (ed.), Biznes, etyka, odpowiedzialność,PWN, Warszawa.
 
21.
Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. E., Jr (red.) (2011), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 
22.
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (2013), Analiza ESG spółek w Polsce, Warszawa, http://seg.org.pl/pl/projekty/... (21.01.2016 - access date).
 
23.
Internet address: http://.zak.grupaazoty.com/pl/... (18.01.2016 - access date).
 
24.
Internet address: http://barlinek.com.pl/pl/corp... (21.01.2016 - access date).
 
25.
Internet address: http://bp.com/en/global/corpor... (21.01.2016 - access date).
 
26.
Internet address: http://piskalski.centrumcsr.pl... (21.01.2016 - access date).
 
27.
Internet address: http://pkn.pl/sites/default/fi... (18.01.2016 - access date).
 
28.
Strona internetowa: http://www.barlinek.com.pl/pl/... (21.01.2016 - access date).
 
29.
Szczanowicz J., Saniuk S. (2014), Implementationof CSR concept in manufacturing companies, “Management”, Vol. 1.
 
30.
The European Federation of Financial Analysis Societies, Society Of Investment Professionals In Germany (2010), Kpi’s for esg a guaideline for the integration of esg into financial analysis and corporate valuation, version 3.0, DVFA, Frankfurt Am Main. http://www.effas-esg.com/wp-co... (27.01.2016 - access date).
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top