The assessment of medical subject mamagers’ knowledge on topic of social responsibility
 
More details
Hide details
1
Czestochowa University of Technology
 
 
Online publication date: 2014-06-27
 
 
Management 2014;18(1):96-108
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Over the years the notion of social responsibility in management was only related to economic subjects. Nowadays, a growing number of researchers is of the opinion that in managing subjects which offer social services including medical subjects, we also should implement its rules. However, it seems that in practice the knowledge of managers and employees on that subject is very limited and therefore, it has no reflection is the activities of medical subjects. The author of the article focuses on theoretical and practical aspects of using CSR in managing health care facilities.
 
REFERENCES (9)
1.
Filek J. (2008), Przyczyny małego zainteresowania ideą CSR w Polsce, w: M. Bąk i P. Kulawczuk (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wyd. IBnDiPP, EQUAL, Warszawa.
 
2.
Hąbek P., Pawłowska E. (2009), Społeczna odpowiedzialność organizacji a kompetencje menedżerów, „Przegląd Organizacji”, nr 2.
 
3.
Kusa R. (2010), Społeczna odpowiedzialność organizacji niekomercyjnych, „Ekonomia Menedżerska”, nr 7.
 
4.
Program szkolenia w zakresie wdrażania postaw odpowiedzialności społecznej w sektorze ochrony zdrowia i opieki społecznej (2006), Program Leonardo da Vinci, Projekt nr 1/04/B/F/PP-154095.
 
5.
Rojek-Nowosielska M. (2006), Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław.
 
6.
Rok B. (2001), System społecznej odpowiedzialności biznesu, „Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialnym biznes. Programy, strategie, standardy”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 
7.
Sudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 
8.
Walkowiak R., Oliński M., Wysocka M., Adamowicz M. (2010), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Praktyki na Warmii i Mazurach, Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu, Olsztyn.
 
9.
Żemigała M. (2007), Społeczna odpowiedzialność organizacji, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top