Professional image creation by students on social media sites (in the light of empirical research)
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Gora
 
2
Ph.D. University of Zielona Gora
 
 
Online publication date: 2016-06-10
 
 
Management 2016;20(1):111-125
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Internet has become an important way of our image creation, including the professional one. By participating in social media, it is possible to shape our own image not only in eyes of private persons, but also of potential employers. The aim of the article is to identify activities which were undertaken by young participants in labour market (students) associated with creating their own professional image in social media. It was found that they usually concentrated on shaping private relationships, as well as the development of their knowledge of the subjects which were not connected with work or job and also on sharing that knowledge with other users of social media. In contrast, much less attention they paid on creating their own professional image and the development of their careers.
 
REFERENCES (24)
1.
Białopiotrowicz G. (2010), Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce, Poltext, Warszawa.
 
2.
Bohnert D., Ross W.H. (2010), The Influence of Social networking Web Sites on the Evaluation of Job Candidates, “Cyperpsychology, Behaviour, and Social Networking”, Vol. 13, Issue 3, pp. 341-347.
 
3.
Broughton A., Foley B., Ledermaier S., Cox A. (2013), The use of social media in the recruitment process, Institute for Employment Studies, Brighton.
 
4.
Frankowski P., Juneja A. (2009), Serwisy społecznościowe. Budowa, administracja i modernizacja, Helion, Gliwice.
 
5.
Grześkowiak U. (2011), Portale społecznościowe - wybrane aspekty, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Studia Informatica” No. 28, Szczecin, pp. 359-367.
 
6.
http://www.adecco.pl/dlamediow... (07.08.2015 r. - date of access).
 
7.
Ingold P.V., Kleinmann M., König C.J., Melchers K.G. (2015), Shall we Continue or Stop Disapproving of Self-Presentation? Evidence on Impression Management and Faking in a Selection Context and their Relation to Job Performance, “European Journal of Work and Organizational Psychology”, No. 24 (3), pp. 420-432.
 
8.
Jansen A., König C. J., Stadelmann E. H., Kleinmann M. (2012), Applicants’ self-presentational behaviour: What do recruiters expect and what do they get?, “Journal of Personnel Psychology”, Vol. 11 (2), pp. 77-85.
 
9.
Kowalska K., Łakoma A., Szymoniuk B. (2011), Wizerunek biznesowy, Politechnika Lubelska, Lublin.
 
10.
Królik G. (2004), Autoprezentacja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 
11.
Kuo-Huie Chiang J., Hung-Yue S. (2015), Self-presentation and hiring recommendations in online communities: Lessons from LinkedIn, “Computers in Human Behavior”, Vol. 48, pp. 516-524.
 
12.
Leary M. (1999), Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, GWP, Gdańsk.
 
13.
Lievens F., Peeters H. (2008), Interviewers’ sensitivity to impression management tactics in structured interviews, “European Journal of Psychological Assessment”, Vol. 24 (3), pp. 174-180.
 
14.
Łodziński, S. (2003), Problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce (polityka państwa, regulacje prawne i nastawienia społeczne, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, http://biurose.sejm.gov.pl/tek... (10.07.2015 - date of access).
 
15.
Rusak P, Wizerunek w sieci - daj się znaleźć pracodawcy, content.pracuj.pl /ebook_Ewizerunek.pdf (15.05.2015 - date of access).
 
16.
Sackett P., Lievens F. (2008), Personnel selection, “Annual Review of Psychology”, Vol. 59, pp. 419-450.
 
17.
Stankiewicz J., Bortnowska H. (2016), Wizerunek zawodowy studentów na rynku pracy w świetle badań empirycznych, Wrocław, in press.
 
18.
Szewczyk A. (2011), Popularność funkcji serwisów społecznościowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 656, „Studia Informatica”, No. 28, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, pp. 381-395.
 
19.
Szmajke A. (2001a), Autoprezentacja - niewinny spektakl dla innych i siebie, [in:] M. Kofta, T. Szutrowa (eds.), Złudzenia, które pozwalają żyć: Szkice ze społecznej psychologii osobowości, PWN, Warszawa, pp. 146-175.
 
20.
Szmajke A. (2001b), Autoprezentacja: formy, style, skuteczność interpersonalna, [in:] K. Lachowicz-Tabaczek (ed.), Psychologia społeczna w zastosowaniach. Od teorii do praktyki, Atla2, Wrocław, pp. 147-183.
 
21.
Szreder M. (2004), Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.
 
22.
Wieman W. (2009), Prześwietlą Cię w Internecie, http://www.newsweek.pl/przeswi... (13.07.2015 - date of access).
 
23.
Włodarczyk J. (2014), Mowa nienawiści w Internecie w doświadczeniu polskiej młodzieży, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, Vol. 13 (2), pp. 122-158.
 
24.
Wosińska W. (2004), Psychologia życia społecznego. Podręcznik psychologii społecznej dla studentów i praktyków, GWP, Gdańsk.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top