Effectitions as a new instrument in sustainable development policy – the conceptual approach
 
More details
Hide details
1
Rzeszów University of Technology
 
 
Online publication date: 2012-12-28
 
 
Management 2012;16(2):282-295
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Effectitions as a new instrument in sustainable development policy - the conceptual approach Effective dissemination of sustainable development is possible when the instruments for its implementation are continuously improved. The concept of effectitions is an example of such an approach. It extracts from the group of innovations for sustainable development, such technologies which have no negative environmental impacts. The presented paper presents the nature of effectitions in the context of eco-innovations and sustainable development policy.
 
REFERENCES (29)
1.
Beise M., Rennings K. (2003), Lead Markets of Environmental Innovations: A Framework for Innovation and Environmental Economics, Discussion Paper No. 03-01, ZEW, Mannheim.
 
2.
Carley M., Spapens P. (2000), Dzielenie się światem. Zrównoważony sposób życia i globalnie sprawiedliwy dostęp do zasobów naturalnych w XXI wieku, Wyd. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Białystok - Warszawa.
 
3.
Carrillo-Hermosilla J., Del Río González P., Könnölä T. (2009), Ecoinnovation, when sustainability and competitiveness shake hands, Palgrave, Macmillan, CPI Antony Rowe, Chippenham and Eastbourne.
 
4.
Dobrzańska G., Dobrzańska B.M., Kiełczewski D. (1997), Ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 
5.
Fichter K., Noack T., Beucker S., Bierter W., Springer S. (2006), Nachhaltigkeitskonzepte fuer Innovationsprozesse, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart.
 
6.
Fiedor B. (red.), Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z. (2002), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
 
7.
Górka K., Poskrobko B., Radecki W. (1995), Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
8.
Hammar H., Lofgren A. (2010), Explaining adoption of end of pipe solutions and clean technologies-Determinants of fi rms’ investments for reducing emissions to air in four sectors in Sweden, „Energy Policy” 38, 3644-3651.
 
9.
Keeble J., Lyon D., Vassallo D., Hedstrom G., Sanchez H. (2005), How Leading Companies are Using Sustainability-Driven Innovation to Win Tomorrow’s Customers, A. D. Little.
 
10.
Kemp R., Andersen M.M., Butter M. (2004), Background report about strategies for eco-innovation. Report for VROM, zaaknummer 5060.04.0041, Final version, 22 May.
 
11.
Kistowski M. (2003), Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw, Uniwersytet Gdański, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań.
 
12.
Kozłowski S. (1985), Ekorozwój. Koncepcje ekorozwoju, „Człowiek i Światopogląd” 5/232.
 
13.
Macharzina K. (1999), Unternehmensführung, Gabler, Wiesbaden.
 
14.
Machnig M. (2007), Ökologische Industriepolitik - Strategie für Umwelt und Wirtschaft, Böll. Thema, nr 1.
 
15.
Madej T. (1994), Rozwój regionalny a środowisko przyrodnicze, „Ekonomia i Środowisko”, nr 1 (4), p. 55-60.
 
16.
Martens P. (2006), Sustainability: science or fi ction? „Sustainability: Science, Practice & Policy” 2(1).
 
17.
National Research Council (NRC) (1999), Our Common Journey: A Transition Toward Sustainability, National Academy Press, Washington DC.
 
18.
PSDB, RAPORT Ochrona środowiska i ekoinnowacje (2010), http://www.efs.gov.pl/AnalizyR... (z dnia: 03.03.2011).
 
19.
Rennings K. (2000), Redefi ning innovation - eco-innovation research and the contribution from ecological economics, „Ecological Economics” 32, p. 319-332.
 
20.
Rennings K., Zwick T. (2002), The Employment Impact of Cleaner Production on the Firm Level - Empirical from a Survey in Five European Countries, „International Journal of Innovation Management”, Special. The Management of Innovation for Environmental Sustainability 6(3), p. 319-342.
 
21.
Ryan C. (2004), Digital Eco-Sense: Sustainability and ICT - A New Terrain for Innovation, lab.3000, Carlton Victoria.
 
22.
SBI (2012), Clean Coal Technologies Markets and Trends Worldwide, 2nd Edition, Market Publishers Ltd, Leafl et, http://pdf.marketpublishers.co... (accessed on: 13.06.2012).
 
23.
Siemens’ sights on sustainability. But employees think there’s a long way to go (2004), „Strategic Direction” nr 20 (10), p. 18-20.
 
24.
Światowa strategia ochrony przyrody. Ochrona żywych zasobów dla trwałego rozwoju (1985), IUCN, UNEP, WWF, Liga Ochrony Przyrody, Warszawa.
 
25.
United Nations (1987), General Assembly, 4 August 1987, English. Forty-second session. Item 83 (e) of the provisional agenda, A/42/427. Development and international economic co-operation: environment. Report of the World Commission on Environment and Development. Annex: Our Common Future.
 
26.
Urbaniec M. (2009), Wpływy innowacji ekologicznych na rozwój zrównoważony, (w:) Sidorczuk-Pietraszko E., Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, Wyd. WSE, Białystok.
 
27.
Zabłocki G. (2002), Rozwój zrównoważony: idee, efekty, kontrowersje (perspektywa socjologiczna), Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 
28.
Ziółkowski B. (2012), Ewolucyjne podejście do ekoinnowacji i zrównoważonego rozwoju - ujęcie systemowe, Poligrafi a Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, Rzeszów.
 
29.
Ziółkowski B. (2009), Foresight w strategicznym rozwoju ekoinnowacji regionu - pierwsze doświadczenia Polski, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top