The position of cooperatives in the new social economy
 
More details
Hide details
1
Poznań University of Economics
 
 
Online publication date: 2014-06-27
 
 
Management 2014;18(1):488-503
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A dynamic development of market economy, broadly understood globalisation, the welfare state crisis in Western Europe etc. cause the intensification and creation of new aspects of poverty, marginalisation and social exclusion. The capabilities to solve the increasing social issues must be connected with the idea of social economy which assumes, among other things, facilitating the employment participation, access and use of any resources, laws, products and services. The opportunities of implementing those actions are linked to functioning of a specific group of entities which perform, along with the economic activity, also a social mission. Cooperatives should be classified in such group. They can be an alternative for those entities of commercial economy which are profit-oriented. Hence, the aim of this paper is to identify the interdependencies between the increase in significance of social economy in market economies (inter alia in Poland) and the pace of development of cooperative movement, indicating its directions the conditions that determine it.
 
REFERENCES (16)
1.
Boczar K. (1979), Spółdzielczość, PWE, Warszawa.
 
2.
Brodziński M. G. (2005), Spółdzielczość obsługująca wieś i rolnictwo w okresie przekształceń ustrojowych, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa.
 
3.
Cooperative Europe, CSR Co-operative Social Responsibility, wydanie elektroniczne, www.coopseurope.coop/about-us, 20.03.2013 - data dostępu.
 
4.
Czternasty W. (2013), Determinanty rozwoju spółdzielczości w różnych warunkach ekonomiczno-społecznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
5.
Czternasty W. (2012), Spółdzielczość versus nierówności ekonomicznospołeczne, w: A. Czyżewski, A. Matuszczak (eds.), Ekonomia i jej społeczne otoczenie, Wyd. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz.
 
6.
Czternasty W. (2011), Współczesny obraz spółdzielczości w Polsce - determinanty jego powstania oraz zmian, w: K. Pająk, A. Przymeński (eds.), Polityka społeczna w realiach gospodarczych Polski po 1989 roku, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 
7.
Czternasty W., Czyżewski B. (2007), Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
8.
Czternasty W., Kujaczyński T. (1994), Dostosowania spółdzielczości w różnych ustrojach gospodarczych, referat na seminarium „Co-operatives Development Strategies”, Spółdzielczy Instytut Badawczy, Kraków.
 
9.
Dyka S., Grzegorzewski P. (2010), Zarządzanie spółdzielnią, Difin, Warszawa.
 
10.
Hausner J. (ed.) (2007), Ekonomia społeczna a rozwój, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 
11.
Kaźmierczak T., Rymsza M. (eds.) (2007), Kapitał społeczny, ekonomia społeczna, Instytut Spraw Społecznych, Warszawa.
 
12.
Pearce J. (2003), Social Enterprise In Anytown, Ca-lauste Guntelkian Fundations, London.
 
13.
Sobol A. (2009), Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych, Wyd. Krajowej Rady Spółdzielczej, Warszawa.
 
14.
Sobolewski A., Klimek P., Piekutowski J. (eds.) (2009), Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powiatów, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Szczecin.
 
15.
KRS (2006), Uwagi i propozycje Krajowej Rady Spółdzielczej do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, (2006), Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
 
16.
Wygnański K., (2009), O ekonomii społecznej - podstawowe pojęcia, instytucje i kompetencje, Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej, Szczecin.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top