Budget of the EU and Common Agricultural Policy for 2014-2020 in the light of the polish interests
 
More details
Hide details
1
Poznań University of Economics
 
 
Online publication date: 2014-06-27
 
 
Management 2014;18(1):473-487
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the paper is to present the results of negotiations on the EU budget for 2014-2020, with particular emphasis on the Common Agricultural Policy. Authors indicate the steps for establishing the budget, from the proposal of the European Commission presented in 2011, ending with the draft of UE budget agreed at the meeting of the European Council on February 2013 and the meeting of the AGRIFISH on March 2013 and then approved by the political agreement of the European Commission, European Parliament and European Council on June 2013. In this context, there will be an assessment of the new budget from the point of view of Polish economy and agriculture.
 
REFERENCES (20)
1.
Czyżewski A., Stępień S. (2011), Wspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa, „Ekonomista”, no 1.
 
2.
Czyżewski A., Stępień S. (2009), Zmiany mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej UE a oczekiwania Polski, „Ekonomista”, no 4.
 
3.
European Commission (2011), Assessment of the impact of the CAP until 2020 - project (typescript), Brussels.
 
4.
European Council (2002), Council Regulation (EC, EURATOM) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (OJ L 248, 16.9.2002, p 1), Art. 7.
 
5.
European Council - General Secretariat of the Council (2013), The European Council 7-8 February 2013 - Conclusions (MFF) [EUCO 37/13], Brussels, 8th February.
 
6.
Guba W. (2013), Budżet ogólny UE i WPR na lata 2014-2020 po szczycie Rady Europejskiej w dniu 7-8 lutego (presentation), Centralna Biblioteka Rolnicza, Warsaw.
 
7.
Kloc I. (2013), Szczyt Unii Europejskiej był szczytem uległości, „Dziennik Zachodni”, 28th February.
 
8.
Kostrzewa-Zorbas G. (2013), Po Radzie Europejskiej budżet UE daje Polsce na lata 2014-2020 realnie o 10 proc. mniej, niż na lata 2007-2013, webpage: wpolityce.pl/wydarzenia (access date - 12.05.2013).
 
9.
Krawiec S., Molga T. (2012), Euro wasze, zyski nasze, „Wprost”, no 48.
 
10.
Lubuskie chce więcej pieniędzy z nowego rozdania środków, webpage: http://wyborcza.biz/binzes (access date - 12.04.2013).
 
11.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich (2013a), Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Warsaw.
 
12.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2013b), Zbiorcze sprawozdanie bieżące tygodniowe z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 narastająco od uruchomienia Programu na dzień 2.05.2013r., Warsaw.
 
13.
Plewa J. (2011), WPR do 2020r. Propozycje ustawodawcze Komisji (presentation), European Commission - DG-Agri, Brussels.
 
14.
Polarczyk K. (2004), Budżet Unii Europejskiej. Raport no 227, Kancelaria Sejmu - Biuro Studiów i Ekspertyz. Warsaw.
 
15.
Polska Agencja Prasowa (2013), Polska w latach 2014-2020 dostanie z UE 500 mld zł., „Puls Biznesu”, no 8.
 
16.
Przywódcy państw UE wynegocjowali „budżet rolny” na lata 2014 - 2020, webpage: http://www.arimr.gov.pl/aktual... (access date -05.04.2013).
 
17.
Rada Ministrów (2012), Uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2013r. Ustawa budżetowa na rok 2013, Warsaw.
 
18.
Russel P. (2012), Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej, „Studia BAS”, no 3(31).
 
19.
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej - Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych (2002), Strategia lizbońska. Droga do sukcesu Zjednoczonej Europy, Warsaw.
 
20.
Zagórski M. (2013), Na WPR będzie mniej niż obecnie, webpage: www. farmer.pl (access date - 15.05.2013).
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top