The image of the manager-leader of the near future - an outline of the issues
 
More details
Hide details
1
University of Lodz, Department of Management, Lodz, Poland
 
 
Online publication date: 2017-06-09
 
 
Management 2017;21(1):111-119
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study contains description characteristics and analyses (obviously abbreviated) of two approaches and two concepts of management regarding the manager-leader of the near future. The first concept refers to new tasks and skills of the manager-leader. The second concept concerns the nature of the so-called manager of tomorrow, called - although it is not yet common name in management - the manager - eco-leader. In the introduction a reference was made to the issue raised, the purpose of the study, and the justification for choosing the concepts assumed in the study. In the next section, new tasks and skills of the manager - leader of the near future are cited and analyzed. The issues surrounding the concept of eco-leader were also discussed.
 
REFERENCES (13)
1.
Hoening R. (2006), Umiejętność kierowania ludźmi coraz cenniejsza, „Zarządzanie na świecie” No. 7.
 
2.
Kaczmarek B. (2015), Współcześni menedżerowie i przedsiębiorstwa-zarys problematyki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 852.
 
3.
Kołodkiewicz M. (2012), Nadchodzi Eko-Przywódca, „Personel Plus” No. 1.
 
4.
Kuc B.R. (2016), Paradoksy przywództwa: Od szamana do skowmana, Wyd. Ementor, Warszawa.
 
5.
Kuc B.R. (2014), Zarządzanie przywódcze. Pokora koronuje sukces, PTM Warszawa.
 
6.
Kuc B.R. (2011), Trudna droga do przywództwa wyższej generacji, Master of Business Administration No. 3.
 
7.
Matusiak M. (2013), Przepis na przywódcę XXI wieku (coaching + CRS), E-magazyn Edukacji Akademii Regionalnej No. 46.
 
8.
Mintzberg H. (2010), The Manager’s Job, „Harvard Business Review”, No. 2.
 
9.
Ogger G. (2004), Zera w garniturach, Wyd. WPSB Kraków.
 
10.
Penc J. (2010), Nowe zarządzanie w nowej gospodarce, SIG International Training Center, Warszawa.
 
11.
Prahalad C.K. (1998), Rola menedżerów nowej ery na konkurencyjnym rynku [in:] Hesselbein F., Goldsmith M., Bechard R. (eds.), Organizacja przyszłości, Businessman Bock, Warszawa.
 
12.
Stoff W.D. (2009), Nowe role menedżera, „Zarządzanie na świecie”, No. 3.
 
13.
Tomlinson R. (2010), Nowe myślenie elity menedżerskiej w Europie, „Zarządzanie na świecie” No. 5.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top