Changing the philosophy of organization management in the times of e-economy
 
More details
Hide details
1
University of Lodz, Faculty of Management
 
 
Online publication date: 2017-12-05
 
 
Management 2017;21(2):1-13
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
M210
N400
 
ABSTRACT
The paper highlights the fundamental changes in the way of thinking in science and the management practice caused by the transition from the era of industrial civilization to the information civilization. These include the change in the subject of management, i.e. the transition from the management of the organization to the management of joint projects; from the requirement of flexibility from own resources to the ability to use external resources and the departure from the methodological rationality of a decision to the material rationality. The change of management philosophy is particularly evident in the electronic market which sets a new and interesting research area, due to its cognitive appeal resulting from different conditions in comparison to the traditional market, and due to the high dynamics of development. The article is theoretical and its purpose is cognitive. Its subject is a fragment of the author’s concept of the evolution of management in the organizational space. It presents the synthesis of observations on the transformations of the essence of management. To undertake such a research task is motivated by the argument that one of the tasks of management science is to visualize the changes that take place within it, in order to induce the revision of anchored old cognitive patterns inadequate to reality and replace them with new, described by an appropriate conceptual apparatus.
 
REFERENCES (34)
1.
Begg D., Fischer S.. Dornbusch R. (2001), Foundations of Economics, McGraw-Hill, New York.
 
2.
Bielski M. (1996)., Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
3.
Bieńkowska J., Sikorski C. (2016), Hyperflexibility A feature of e-commerce organisations, „Management”, Vol. 20, pp. 210-223.
 
4.
Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Chłodnicki M. (2004), Usługi profesjonalne: przez jakość do lojalności klientów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
6.
Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
7.
de Rand M., Bouchikhi H. (2004), On the Dialectics of Strategic Alliances, “Organization Science”, Vol. 15, pp. 56-69.
 
8.
Dunning J.H. (1993), Multinational Enterproses and the Global Economy, Addison-Wesley, Boston.
 
9.
Govindarajan M. (2007), Marketing management, PHI Learning Pvt. Ltd., New Deli.
 
10.
Gutkowski T., Jak zamienić start-up w dojrzały biznes?, https://www.web.gov.pl/wiedza/... (17.08.2017 - access date).
 
11.
Hedlund G., The Hypermodern MNC: A Heterarchy?, Human Resources Management, No. 25, 1986, pp 9-35.
 
12.
Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 
13.
Kawa A., Pierański B. (2015), Współpraca sieciowa przedsiębiorstw w Polsce – wyniki badań, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły bankowej w Poznaniu, Vol. 64, No. 7, pp.23-34.
 
14.
Kiechel III W. (2013), 100 lat zarządzania, „Harvard Business Review Polska”, No. 121, pp. 61-75.
 
15.
Klimczak T., Rudnicki T., Leszczyńska B. (2013), Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesu, https://badania.parp.gov.pl/fi... (29.08.2017 - access date).
 
16.
Kotler P., Caslione J.A. (2009), Chaotics: The New Normality of Turbulence, http://www.chaoticsstrategies.... (25.07.2017 - access date).
 
17.
Koźmiński A.K. (2013), Polskie laboratorium zarządzania, “Harvard Business Review Polska”, No. 121, pp. 46-57.
 
18.
Koźmiński A.K. Obłój K. (1989), Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.
 
19.
Lachowski S. (2012), Droga ważniejsza niż cel, Studio Emka, Warszawa.
 
20.
Leszczyńska M. (2011), Współczesny model rozwoju społecznego z perspektywy rewolucji informacyjnej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, No. 23, pp. 125-134.
 
21.
Majewski P. (2007). Czas na e-biznes. Jak myślisz, ile można zarobić na stronie www?, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 
22.
Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (2006), Organizacje sieciowe, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, No. 175, pp. 113-130.
 
23.
Peters T. (1993). Liberation Management, Pan Books, London.
 
24.
Płoszajski P. (2000), Organizacja przyszłości: wirtualny splot kontraktów, [in:] Grudzewski W., Hejduk I. (Ed.). Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
 
25.
Płoszajski P., Mierzejewska B. (2007). Polubić chaos!, E-mentor, No. 3.
 
26.
Rzempała J., Rzempała A. (2015), Analiza świadomości przedsiębiorstw MSP w zakresie wartości kapitału intelektualnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia No. 73, pp. 483-495.
 
27.
Simon H. (1976), Działanie administracji, PWN, Warszawa.
 
28.
Stewart D. (1987), Handbook of Management Skills, Gower Handbook, Aldershot.
 
29.
Świerżewski Ł. (2012), “Nowa normalność” w świecie biznesu, Harvard Business Review Polska, No. 113/114, pp. 14-21.
 
30.
Toffler A., Toffler H. (1995), Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Wydawnictwo Zysk i Ska.
 
31.
Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. (2002), Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Kraków: Oficyna Ekonomiczna Poznań.
 
32.
Tubielewicz A. (2013), Koncepcja tworzenia organizacji sieciowej, http://ptzp.org.pl/files/konfe... (11.08.2017 - access date).
 
33.
Twenge J.M. (2006), Generation Me. Why Today’s Young Americans Are More Confident, Assertive, Entitled – and More Miserable Than Ever Before, Free Press, New York.
 
34.
Williamson O. (1998), Instytucje ekonomiczne kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top