The Accounts Receivable Management in Commercial Enterprises of the Installation and Heating Industry
 
More details
Hide details
1
The University of Zielona Gróra, The Faculty of Economics and Management
 
 
Online publication date: 2013-12-04
 
 
Management 2013;17(2):166-176
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Accounts Receivable Management in Commercial Enterprises of the Installation and Heating Industry The article presents the issues of managing current assets in trade enterprises on the market of sanitary and heating devices and installations. It is a capital intensive activity and the current assets being receivables are characterized by a high risk level. Distributors finance executing companies, which commonly use trade credit.
 
REFERENCES (10)
1.
Bień W. (2005), Zarządzanie fi nansami przedsiębiorstwa, Difi n, Warszawa.
 
2.
Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie fi nansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa.
 
3.
Euler Hermes, Informacja prasowa z dnia 8.01.2013, www.eulerhermes/pl/dokumenty/130108_eh_upadlosci_2012.pdf.
 
4.
Szczepański J., Szyszko L. (red.) (2007), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 
5.
Rytko P. (2009), Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach, Difi n, Warszawa.
 
6.
Mały Rocznik Statystyczny 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ze strony http://www.stat.gov.pl/gus/584..., 5.09.2013.
 
7.
Rutkowski A. (2007), Zarządzanie fi nansami, PWE, Warszawa.
 
8.
Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardówświatowych, PWN, Warszawa.
 
9.
Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Wersja 3.0, (2008), Warszawa.
 
10.
Zimon G. (2013), Kontrola i zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwachtworzących grupy zakupowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 766, Finanse, rynki fi nansowe, ubezpieczenia nr 62, Szczecin.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top