Global unification of Business Valuation Standards
 
More details
Hide details
1
Poznań University of Economics, Department of Accounting
 
 
Online publication date: 2013-12-04
 
 
Management 2013;17(2):154-165
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Global unification of Business Valuation Standards The paper analyzes the most important standards in the word that can be helpful in building a uniform Polish Business Valuation Standards. The article presents also structure and scope of Standards. The paper also analyzes Polish regulations related to business valuation, and assesses the degree of their convergence with leading standards in the word. The paper also analyzes Polish regulations related to business valuation, and assesses the degree of their convergence with leading global standards. Research method adopted in the study is to analyze the most important standards in the word and inference.
 
REFERENCES (20)
1.
Advisory Engagement Standard 2 (AES-2) - Independent Business Valuation Engagements (2003), Institute of Chartered Accountants of New Zealand, New Zealand.
 
2.
APES 225 Valuation Services (2008), The Accounting Professional & Ethical Standards Board.
 
3.
ASA Business Valuation Standards (2009), American Society of Appraisers, USA.
 
4.
Business Valuation Standards (2005), The Hong Kong Business Valuation Forum, The Hong Kong.
 
5.
Certificates of the AICPA, www.aicpa.org (online 20-03-2013).
 
6.
Certificates of the ASA, www.appraisers.org (online 20-03-2013).
 
7.
Certificates of the CICBV, www.cicbv.ca (online 20-03-2013).
 
8.
Certificates of the IBA, www.go-iba.org (online 20-03-2013).
 
9.
Certificates of the NACVA, www.nacva.com. (online 20-03-2013).
 
10.
European Valuation Standards (2009), The European Group of Valuers’ Associations, Belgium.
 
11.
IBA Professional Standards (2011), The Institute of Business Appraisers, USA.
 
12.
NACVA Professional Standards (2011), The National Association of Certifi ed Valuation Analysts, USA.
 
13.
Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, Nota Interpretacyjna Nr 5 (NI 5) (2011)- Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
 
14.
Practice Standards No 110 (2009-2010), The Canadian Institute of Chartered Business Valuations, Canada.
 
15.
Practice Standards No 120 (2010), The Canadian Institute of Chartered Business Valuations, Canada.
 
16.
Practice Standards No 130 (2009), The Canadian Institute of Chartered Business Valuations, Canada.
 
17.
Principles of Appraisal Practice and Code of Ethics (2012), American Society of Appraisers, USA.
 
18.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz.U. 2011, Nr 114, poz. 663).
 
19.
Statement on Standards for Valuation Services (2007), American Institute of Certifi ed Public Accountants, USA.
 
20.
Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (2012-2013), The Appraisal Foundation, USA.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top