Forecasts an employment rate of older workers in Poland with time – area analogy method /
 
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Gora Faculty of Economics and Management
 
 
Online publication date: 2013-05-31
 
 
Management 2013;17(1):319-332
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents the research which aim was to construct forecasts of an employment rate of older workers in Poland for next few years. The time - area analogy method was use in this study and brought high credibility forecasts of the employment rate based on analogies between Poland and UE countries in research phenomenon
 
REFERENCES (13)
1.
Cieślak M. (Ed.) (1983), Nieklasyczne metody prognozowania, PWN, Warszawa.
 
2.
Cieślak M. (Ed.) (2001), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa.
 
3.
Cieślak M. (Ed.) (2004),Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa.
 
4.
Dalecka M., Gondek A. (2010), The forecasts of the crime rate in Poland in theface of new economic and geopolitical circumstance, „Management” 2010, Vol. 14, No. 2, s. 200-212.
 
5.
Dittmann P. (2004), Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ichzastosowanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
6.
Gondek A. (2008), Prognozy dynamiki realnego PKB w Polsce z wykorzystaniemmetody analogowej w: P. Dittman, J. Szanduła (red.), Prognozowaniew zarządzaniu firmą, Wrocław, Wyd. Indygo Zahir Media, s. 205-210.
 
7.
Gondek A. (2009), Prognozy przyrostu naturalnego dla Polski na tle krajówUE z użyciem metody analogii przestrzenno-czasowych - część druga, w: Wawrzyniec W., Zaborowski T. (red.), Aporie ekologii pogranicza, Zielona Góra, ZWSHiFM, s. 118-125.
 
8.
Gondek A. (2010), Forecasts an unemployment rate in Poland with time - areaanalogy method, „Management” 2010, Vol. 14, No. 1, s. 288-296.
 
9.
Gondek A. (2011), Prognozowanie rodności w Polsce metodą analogiiprzestrzenno-czasowych, „Wiadomości Statystyczne”, R. 56, nr 2, s. 48-59.
 
10.
Panek T. (Ed.) (2007), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa.
 
11.
Radzikowska B. (Ed.) (2000), Metody prognozowania. Zbiór zadań, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wrocław.
 
12.
Szmigiel C., Mercik J. (2000), Ekonometria, Skrypt Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław.
 
13.
Walega G., (2008), Aktywność ekonomiczna osób starszych, w: Dach Z. (Ed.), Rynek pracy w Polsce. Aspekty społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top