Developing and launching the INNOPENA Internet platform to unblock the flow of innovative solutions between R&D and industry in Poland / Opracowanie i uruchomienie platformy INNOPENA dla usprawnienia przepływu innowacji pomiędzy sektorem B&R a przemysłem w Polsce
 
More details
Hide details
1
Poznań University of Economics
 
2
University of Zielona Gora
 
 
Online publication date: 2013-05-31
 
 
Management 2013;17(1):31-45
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents actual, unsatisfactory innovative activity of processing industry in Poland and one of its regions named Wielkopolska (Greater Poland). The analysis uses data from international and internal sources, as well as results of special research programmes. Various barriers were identified and particularly very low level of cooperation between enterprises and R&D sector represented by universities, institutes of Polish Academy of Science and others. The aim of this paper is to present newly established Internet platform INNOPENA®, which was built relying on the ‘open innovation’ concept. There is a hope, that this new instrument will improve cooperation for better innovation activity, especially in favour of small and medium enterprises.
 
REFERENCES (19)
1.
Analiza porównawcza innowacyjności regionów w Polsce w oparciu o metodologię European Innovation Scoreboard (2008), Inst. Techn. Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy, Radom.
 
2.
Skawińska E. (red.) (2011), Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce: diagnoza stanu i perspektywy wzrostu, Wyd. WSB Poznań.
 
3.
Benchmarking of technological parks in Poland. (2010), Report for 2010. PARP, Warszawa.
 
4.
Brodzicki T. (2010), Ranking atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski, Instytut Rozwoju, Warszawa.
 
5.
Chesbrough H. (2003), Open Innovation: The Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston Mass..
 
6.
EIS. (2010, 2011), Innovation Union Scoreboard.
 
8.
Hausner J. (2012), Zielona wyspa samozadowolenia, „Rzeczpospolita” 27.02.2012., s B6.
 
9.
Etzkowitz H., Leydesdorff L. (1997), In the Global Knowledge Economy: A Triple Helix of University - Industry - Govermnment Relations, Cassell, London.
 
10.
Firmy muszą postawić na innowacje (2011), „Rzeczpospolita” 03.11, s. B 8-9.
 
11.
Józefiak C. (2006), Pobudzanie innowacji w : Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2006 roku, red. T. Baczko, INE PAN Warszawa.
 
12.
Kurs na południe czy na północ (2012), „Rzeczpospolita” 20.03, s. B8.
 
13.
List (2012), Lista największych polskich firm. „Rzeczpospolita” 24.04.2012.
 
14.
Rocznik Statystyczny RP (2011), GUS Warszawa.
 
15.
Talaga Ł, Zalewski R.I. (2011), Innovativeness of manufacturing companies in the Greater Poland Voividship in 2011, Towaroznawcze Problemy Jakości No. 4(29), 9-21.
 
16.
Talaga Ł. (2013), Innowacyjność przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Wielkopolsce w latach 2002-2010 w: Zalewski R.I. (red.), Nowe otwarcie na innowacje, Komisja Nauk Towaroznawczych PAN Poznań.
 
17.
World Competitive Yearbook (2010, 2011), Institute of Management Development, Lozanna.
 
18.
Zalewski R.I. (2008), Rola i miejsce innowacji w burzliwym otoczeniu gospodarczym w: Żuchowski. J. (red.), Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju, Wyd. PIB Radom, 11-27.
 
19.
Zalewski R.I. (2011), Aktywność innowacyjna województw w Polsce w latach 2006-08, „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, No. 4 (9), 16-30.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top