Determinants of milk production in FADN dairy farms in the regions of the European Union with predominance of intensive production in 2011
 
 
 
More details
Hide details
1
Poznan University of Economics and Business, Department of Macroeconomics and Food Economy
 
 
Online publication date: 2016-12-18
 
 
Management 2016;20(2):473-486
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main aim of the considerations was to determine the factors determining the variability of milk production in selected macroregions of the European Union. The regions were selected on the basis of the analysis of the diversity of dairy farms FADN in the regions of the European Union, which was determined by the agglomeration cluster analysis using Ward method. In order to highlight the determinants of production there was factor analysis made. On the basis of the results of factor analysis there were factors that have a decisive impact on milk production in dairy farms from areas with a predominance of intensive production identified, and there was a possibility to find out which macro-regions of the European Union reached a relatively best and worst performance in terms of the distinguished factors.
 
REFERENCES (14)
1.
Guth M. (2015), Diversity of FADN milk farms in milk farms in the regions of the European Union in 2011, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu AR w Poznaniu (Roczniki Naukowe SERiA), XVII (3), pp. 119-124.
 
2.
Grontkowska A. (2012), Zmiany w wynikach produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw mlecznych najsilniejszych ekonomicznie w latach 2004-2009 w krajach Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Vol. 99, Iss. 1, pp. 58–69.
 
3.
Matuszczak A. (2012), Podobieństwa i różnice w rozwoju regionów rolnych UE-25 – próba określenia czynników prowzrostowych, [in:] Pająk, K., Różanski, T. (eds.), Determinanty rozwoju regionów w Europie; Społeczeństwo, gospodarka, turystyka, Poli Druk Poznań, Piła 2012, pp. 156–174.
 
4.
Parzonko A. (2006), Możliwości rozwojowe gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka, w: Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G Ekonomika Rolnictwa, Vol. 93, Iss. 1, pp. 83–91.
 
5.
Poczta W., Sadowski A., Średzińska J. (2008), Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Vol. 95, Iss. 1.
 
6.
Ziętara W. (2003), Efektywność produkcji mleka w wybranych gospodarstwach mlecznych w Polsce i w Unii Europejskiej, Przegląd Hodowlany No. 2, pp. 4–8.
 
7.
Ziętara W. (2006), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty produkcji mleka przy wysokiej wydajności krów, Przegląd Hodowlany No. 12, pp. 1–4.
 
8.
Ziętara W. (2010), Koszty i dochodowość produkcji mleka w polskich gospodarstwach w latach 2006-2008, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G Ekonomika Rolnictwa Vol. 97, Iss. 1, pp. 53–66.
 
9.
Świtłyk M., Ziętara W. (2008), Analiza efektywności produkcji mleka i żywca wołowego – Raport 2008, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin.
 
10.
Świtłyk M., ZiętaraW. (eds.) (2012), Analiza efektywności produkcji mleka i żywca wołowego. Raport 2012, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
11.
Sass R. (2007), Wielkość stada a dochód z zarządzania w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Vol. 93, Iss. 2, Warszawa, pp. 71-79.
 
12.
Seremak-Bulge J. (2011), Rynek mleka na progu 2011r., Polska Izba Mleka, Białystok.
 
13.
Wójcik A. (2010), Koszty i dochodowość produkcji mleka w gospodarstwach krajów europejskich, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Vol. 97, Iss. 1, pp. 67–73.
 
14.
Wójcik A. (2012), Koszty i dochodowość produkcji mleka w europejskich gospodarstwach utrzymujących do 50 krów, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Vol. 99, Iss. 1, pp. 100–107.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top