Controlling in networking organisations – the concept and assumptions
 
More details
Hide details
1
Wroclaw University of Technology
 
 
Online publication date: 2014-06-27
 
 
Management 2014;18(1):432-445
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article contains the characterisation of the issue and features of a networking organisation. In the context of a specific manner of cooperation among organisations-partners in the network there has been indicated a great need for coordination of activities of particular entities for the purpose of meeting the arranged objectives and controlling has been proposed as a method supporting effective networking organisation management. The article presents the evolution of the concept of controlling from strategic controlling, to partnership-based controlling towards controlling in networking organisations. The concept and tasks of controlling in networking organisations (networking controlling) have been defined. There has been presented an outline or functional, organisational and instrumental solutions.
 
REFERENCES (9)
1.
Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A. (200 4), Controlling partnerski w: E. Nowak (red.), Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; nr 1090, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
2.
Fjałkowska D. (2000), Controlling strategiczny - awangarda czy praktyka?, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 4.
 
3.
Góra J. (2008), Dynamika klastra- zarys teorii i metodyka badań, Wyd. WSH, Wrocław.
 
4.
Łobos K. (2000), Organizacja sieciowa, w: K. Perechuda (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa.
 
5.
Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Wyd. Akademii Ekonomicznej w K rakowie, Kraków.
 
6.
Perechuda K. (2004), Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym: wizualizacja i kompozycja, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 
7.
Skrzyniarz P. (2002), Indyholidyna - pryzmat controllera, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 3.
 
8.
Strategor (1995), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 
9.
Tubielewicz A. (2013) Koncepcja tworzenia organizacji sieciowej, w: R. Knosala (red.), Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top