Autonomous teams as a way to increase the engagement of nonprofit members (case study)
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management, Poland
 
2
Ph.D. Eng., University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management, Poland
 
 
Online publication date: 2019-06-13
 
 
Management 2019;23(1):134-155
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
J24
L31
O15
 
ABSTRACT
In the literature on management, engagement is generally discussed in the context of cooperation with paid employees. This article focuses on the rarely analyzed issue – developing the engagement of nonprofit members. Research was carried out on this subject in the association in Zielona Góra, where deficits were found in that area. The aim of the article is to determine the reasons for the low engagement among SPOzZD members, to identify their expectations towards the functioning of the Association as well as to indicate activities that could encourage further engagement of these members, which can be implemented by representatives of the Board. The case study method was used.
 
REFERENCES (64)
1.
Abraham, J. (2005). Modes d’organisation flexibles et management des connaissances. Le cas des Equipes Autonomes. Dans Gestion 2000: Management&Prospective Gestion 2000, Vol.22, Iss.3, pp.15-34.
 
2.
Akingbola, K., van den Berg, H. A. (2019). Antecedents, Consequences, and Context of Employee Engagement in Nonprofit Organizations. Review of Public Personnel Administration, Vol. 39(1), pp. 46–74. DOI: 10.1177/0734371X16684910.
 
3.
Alfes, K., Shantz, A., Bailey, C. (2016). Enhancing Volunteer Engagement to Achieve Desirable Outcomes: What Can Non-profit Employers Do? Voluntas, Vol. 27, Iss. 2, pp. 595–617, DOI: 10.1007/s11266-015-9601-3.
 
4.
Anitha, J. (2014). Determinants of employee engagement and their impact on employee performance. International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 63, No 3, pp. 308-323, https://doi.org/10.1108IJPPM-0....
 
5.
Batt, R., Doellgast, V. (2005). Groups, Teams, and the Division of Labor: Interdisciplinary Perspectives on the Organization of Work. In: Ackroyd, S., Batt, R., Thompson, P., Tolbert, P., The Oxford Handbook of Work and Organization, New York: Oxford University Press.
 
6.
Bombała, B. (2011). Od humanizacji i strukturalizacji pracy do upełnomocniania pracowników – aspekt etyczny. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, Vol. 14, No. 1, pp.67-81.
 
7.
Croston, D. (2008). Employee Engagement „The People First” Approach to Building a Business, Sydney: Moonstone Media.
 
8.
Cummings, T., Worley, Ch. (2005). Organization Development and Change, Mason: South-Western College Pub.
 
9.
Czakon, W. (2006). Łabędzie Poppera – case studies w badaniach nauk o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, No. 9, pp. 9-12.
 
10.
Czakon, W. (2015). Zastosowanie studiów przypadku w badaniach nauk o zarządzaniu, In: Czakon W. (ed.). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu (pp. 189-210). Warszawa: Wolters Kluwer.
 
11.
DeVaro, J. (2006). Teams, autonomy, and the financial performance of firms, http://digitalcommons.ilr.corn... (12.12.2018 – access date).
 
12.
Dondajewska, A. (2016). Studia przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu w świetle rygoru metodologicznego. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Nr 70, Organizacja i Zarządzanie, pp. 39-50. DOI: 10.21008/j.0239-9415.2016.070.03.
 
13.
Druskat, V., Wheeler, J. (2004). How to lead a self-managing team. MIT Sloan Management Review, Vol. 32, https://sloanreview.mit.edu/..... (13.12.2018 – access date).
 
14.
Franforter, S.A., Christensen, S.L. (2005). Finding competitive advantage in self-managed teams. Business Forum, Vol. 27, pp. 20-24.
 
15.
Freeborough R., Patterson K., (2015). Exploring the Effect of Transformational Leadership on Nonprofit Leader Engagement. Servant Leadership: Theory and Practice, Vol. 2, Iss. 1, pp. 49-70.
 
16.
Gruman, J.A., Saks, A.M. (2011). Performance management and employee engagement. Human Resource Management Review, Vol. 21, Iss. 2, pp. 123-136, https://doi.org/10.1016/j.hrmr....
 
17.
Grzegorczyk, W. (2015). Studium przypadku jako metoda badawcza i dydaktyczna w naukach o zarządzaniu. In: Grzegorczyk, W. (ed.). Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków (pp. 9-16). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
18.
Harter, J., Schmidt, F., Hayes, T. (2002). Business-unit level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: a meta-analysis. Journal of Applied Psychology, Vol. 87, pp. 268-279.
 
19.
Holpp, L. (2001). Jak kierować zespołami. Warszawa: Wydawnictwo RM.
 
20.
https://sjp.pl/zaangazowac+ (23.05.2018 – access date).
 
21.
https://sjp.pwn.pl/sjp/autonom... (05.03.2018 – access date).
 
22.
Janowska, Z. (1984). Organizacyjne formy humanizacji pracy produkcyjnej. Warszawa: PWE.
 
23.
Janz, B.D., Wetherbe, J.C., Davis, G., Noe, R.A. (1997). Reengineering t he Systems Development Process: The Link between Autonomous Teams and Business Process Outcomes. Journal of Management Information Systems, Vol. 14(1), pp. 41-68.
 
24.
Jaworska, A. (2014). Autonomiczne zespoły pracownicze w epoce ponowoczesności, In: Walczak-Duraj, D., Kutyło Ł. (eds.). Nowe formy pracy i zatrudnienia w perspektywie humanistycznej (pp. 31-49). Humanizacja Pracy. Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.
 
25.
Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja. Kontrowersje. Aplikacje. Warszawa: PWE.
 
26.
Junior, L.A., Novaski, O. (2011). Semi-Autonomous Work Team Implementation in Manufacturing Cells Using a Simplified Project Management. Business and Economics Journal, June, pp. 1-11.
 
27.
Karriker, J.H. (2005). Cyclical group development an d interaction-based leadership emergence in autonomous teams: an integrated model. Journal of Leadership & Organizational Studies, Vol. 11, Iss. 4, pp. 54-64. DOI: 10.1177%2F107179190501100405.
 
28.
Kochan, T.A., Dyer, L. (1993). Managing transformational change: the role of human resource professional, International Journal of Human Resource Management, No. 4, pp. 569-590, 10.1080/09585199300000037.
 
29.
Krawczyk, R. (2013). Autonomiczne grupy pracownicze jako nowoczesna forma zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzanie i Finanse, No. 1, pp. 359-370.
 
30.
Lawler, E. (1994). Total quality management and employee involvement: are they compatible?. The Academy of Management Executive, No. 8(1), pp. 68-76.
 
31.
Lawless, W., Sofge, D. (2013). Trust and Interdependence in Controlling Multi-Agent Multi-Tasking Autonomous Teams, AAAI Spring Symposium, https://www.aaai.org/ocs/index... (12.12.2018 – access date).
 
32.
Lichtarski, J. (2008). Istota i typologia zespołów zadaniowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 24, pp. 149-158.
 
33.
Łochnicka, D. (2015). Zaangażowanie pracownicze jako determinanta rozwoju organizacji, Studia Prawno-Ekonomiczne, T. XCIV, pp. 317–334.
 
34.
Macdonald, E., Herrman, H., Hinds, P., Crowe, J., McDonald, P. (2002). Beyond interdisciplinary boundaries: v iews of consumers, carers and non-government organizations on teamwork. Australasian Psychiatry, Vol. 10, Iss. 2, pp. 125-129. DOI: 10.1046/j.1440-1665.2002.00420.x.
 
35.
Macey, W.H., Schneider, B. (2008). Meaning of Employee Engagement. Industrial and Organizational Psychology, No. 1, pp. 3-30.
 
36.
Maslach, C., Leiter, M. (2008). Early predictors of job burnout and engagement, Journal of Applied Psychology, Vol. 93(3), pp. 498-512.
 
37.
Meyer, J., Allen, N. (1991). A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment, Human Resource Management Review, No. 1, pp. 61–89.
 
38.
Mikuła, B. (2000). Człowiek i organizacja, Humanizm w koncepcjach i metodach organizacji i zarzadzania XX wieku. Kraków: Antykwa.
 
39.
Mikuła, B., Potocki, A. (1997). Metody zarządzania innowacyjno- partycypacyjnego, Kraków-Kluczbork: Antykwa.
 
40.
Moody, J., Szczerba, R. (1999). A novel architecture for resource allocation an d task execution among autonomous teams, IEEE SMC’99 Conference Proceedings 1999 IEEE International Conference on Systems, Man & Cybernetics (Cat No99CH37028), Iss. 1, pp. 22-27.
 
41.
Mrówka, R. (2010). Pojęcie zaangażowania pracowników we współczesnych naukach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, In: Bartkowiak, R., Ostaszewski, J. (eds.), Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych (pp. 405-416). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
42.
Mullins, J. (2005). Management and Organisational Behaviour. New York: Prentice Hall/Financial Times.
 
43.
Park, S., Kim, J., Park, J., Lim, D.H. (2018). Work Engagement in Nonprofit Organizations: A Conceptual Model. Human Resource Development Review, Vol. 17(1), pp. 5–33, DOI: 10.1177/1534484317750993.
 
44.
Patanakul, P.; Chen, J.; Lynn, G.S. (2012). Autonomous Teams and New Product Development Autonomous Teams and New Product Development, Journal of Product Innovation Management. Vol. 29, Iss. 5, pp. 734-750. DOI: 10.1111/j.1540-5885.2012.00934.x.
 
45.
Powell, A.W., Pazos, P. (2017). Building High-Performing Autonomous Teams in Complex Manufacturing Settings: A Naturalistic Research Approach. Engineering Management Journal, Vol. 29, Iss. 3, pp. 206-219. DOI: 10.1080/10429247.2017.1324244.
 
46.
Pun, K., Chin, K., Gill, R. (2001). Determinants of Employee Involvement Practices in Manufacturing Enterprises. Total Quality Management, Vol. 12(1), pp. 95-109.
 
47.
Purcell, J. (1993). The challenge of human resource management for industrial relations research and practice. International Journal of Human Resource Management, No 4, pp. 511-527. DOI: 10.1080/09585199300000034.
 
48.
Robbins, S.P., Judge, T.A. (2013). Organizational Behaviour. New York: Prentice Hall.
 
49.
Robinson, D., Perryman, S., Hayday, S. (2004). The Drivers of Employee Engagement Report. Brighton: Institute for Employment Studies.
 
50.
Salanova, M., Agut, S., Peiró, J. M. (2005). Linking Organizational Resources and Work Engagement to Employee Performance and Customer Loyalty: The Mediation of Service Climate. Journal of Applied Psychology, Vol. 90, pp. 1217-1227, DOI: 10.1037/0021-9010.90.6.1217.
 
51.
Schaufeli, W.B., Bakker, A.B. (2003). UWES Utrecht work engagement scale. Preliminary manual, Version 1, November, Occupational Health Psychology Unit, Utrecht: Utrecht University.
 
52.
Schaufeli, W.B., Salanova, M. (2007). Work engagement. An emerging psychological concept and its implications for organizations. Managing Social and Ethical Issues in Organizations, No. 5, pp. 135–177.
 
53.
Scholl, R., What is Organizational Commitment?, The University of Rhode Island; http://www.uri.edu/research/lr... (19.12.2018 – access date), state by day 6th of June, 2014.
 
54.
Skorek, N., Trojanowski, M., Wilczak, A. (2010). Studium przypadku w nauczaniu marketingu. Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe. Warszawa: PWE.
 
55.
Skowron-Mielnik, B. (2014). Budowanie zaangażowania pracowników w proces doskonalenia przedsiębiorstwa z wykorzystaniem employer branding. Management Forum, No 4, pp. 25-38.
 
56.
Smythe, J. (2009). CEO - dyrektor do spraw zaangażowania. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 
57.
Soane, E., Truss, C., Alfes, K., Shantz, A., Rees, C., Gatenby, M. (2012). Development and application of a new measure of employee engagement: the ISA Engagement Scale. Human Resource Development International, Vol. 15, Iss. 5, pp. 529-547, DOI: 10.1080/13678868.2012.726542.
 
58.
Sofijanova, E., Zabijakin-Chatleska, V. (2013). Employee involvement and organizational performance: evidence from the manufacturing sector in republic of Macedonia. Trakia Journal of Sciences, Vol. 11, Suppl. 1, pp. 31-36.
 
59.
Stankiewicz, J., Bortnowska, H., Seiler, B. (2018). Wzbudzanie i rozwijanie zaangażowania wolontariuszy w organizacjach non profit przez mentoring. Organizacja i Kierowanie, No 4, pp. 11—35.
 
60.
Stankiewicz, J., Moczulska, M. (2014), Zaangażowanie pracowników i jego “druga strona” : pracoholizm i wypalenie zawodowe. Przegląd Organizacji, No. 2, pp. 25-30.
 
61.
Stray, V., Moe, N., Hoda, R. (2018). Autonomous agile teams: Challenges and future directions for research, https://arxiv.org/abs/1810.027... (12.12.2018 – access date).
 
62.
Szczerbicki, E. (1993). Functioning of autonomous groups: the role of delayed information. International Journal of Systems Science, Vol. 24, Iss. 7, pp. 1275-1284. DOI: 10.1080/00207729308949559.
 
63.
Torrington, D., Hall, L., Taylor, S., Atkinson, C. (2002). Human Resource Management. International edition. Prentice Hall/Financial Times.
 
64.
Vance, R. (2006). Employee Engagement and Commitment. A Guide to Understanding, Measuring and Increasing Engagement in Your Company, Alexandria: SHRM Foundation.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top