Weaknesses of contemporary management methods in the opinion of managerspractitioners
 
More details
Hide details
1
1Department of Management at the University of Lodz, Lodz, Poland
 
 
Online publication date: 2018-06-26
 
 
Management 2018;22(1):45-54
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Weaknesses of contemporary management methods in the opinion of managers-practitioners The article analyzes two issues: a short description of the most important (according to the author) 15 contemporary management methods and the presentation of the opinion of the group of 18 top managers of medium and large enterprises from the Lodz region, nominated by local governments for the Lodz Voivodship Economic Award in the year 2017 on “knowledge and practical use of modern management methods”.
 
REFERENCES (10)
1.
Drucker P.F. (2004), Menedżer skuteczny [Effective manager], Akademia Ekonomiczna, Kraków; 37.
 
2.
Doktor K. (2007), Zawód menedżera w warunkach transformacji [Manager occupation under transformation conditions], „Master of Business Administration”, 4.
 
3.
Hamel G. (2011), Poszukiwanie innowacyjnych modeli biznesu [Searching for innovative business models], „Zarządzanie na świecie” 10/2011; 27.
 
4.
Kuc B.R. (2010), Zarządzanie doskonałe [Excellent management], Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa.
 
5.
Nizard G. (2018), Metamorfozy przedsiębiorstwa [Metamorphosis of the enterprise], PON, Warszawa.
 
6.
Nosal CZ.S. (2003), Umysł menedżera [Manager’s mind], AE, Wrocław.
 
7.
Palass B. (2010), Poszukiwanie innowacyjnych modeli biznesu [Searching for innovative business models], „Zarzadzanie na świecie”, 10.
 
8.
Penc J. (2012), Zarządzanie wobec wyzwań przyszłości [Management in the face of future challenges], WSSM, Łódź; 368.
 
9.
Penc J. (2012), Przedsiębiorstwo w burzliwym toczeniu [A company in turbulent turning], OPO Bydgoszcz.
 
10.
Rigby D. (2010), Przydatność różnych instrumentów zarządzania w przedsiębiorstwie [The usefulness of various management instruments in an enterprise], „Zarządzanie na świecie” No. 10/2010; 27.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top