The solutions for improving the urban transport system based on resident surveys
 
More details
Hide details
1
Faculty of Economics and Management, University of Zielona Góra
 
 
Online publication date: 2012-06-14
 
 
Management 2012;16(1):131-145
 
ABSTRACT
The urban transport system is one of the key components affecting the improvement of human communication, especially in terms of availability and organization of the resources of the transport infrastructure of the city. The author concerns an impact of urban transport infrastructure on the perception of the quality of life for residents of mid-sized city. The article has been given to factors affecting the level of utilization of the urban transport system by the inhabitants and their expectations in terms of shaping conditions for the development of urban infrastructure. This article is part of a research project "Referential model of city logistics versus quality of life of citizens" funded by funds for science in the years 2010-2013 as a research project.
 
REFERENCES (28)
1.
Baňasová L., Cagáňová D., Čambál M. (2010), The Identification of Key Managerial Competencies as a Tool for Increasing Business Competitiveness, in: Proceedings of 11th European Conference on Knowledge Management (ECKM 2010): Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicao, Portugal, 2-3 September 2010. - Famalicao, Academic publishing International.
 
2.
Benjelloun A., Crainic T. G. (2009), Simulating the Impact of New Australian "Bi-Moda" Urban Freight Terminals, Trends, Chalenges and Perspectives in City Logistics, octombrie-decembrie, Buletin AGIR nr 4.
 
3.
Ciesielski M., Długosz J., Gługiewicz Z., Wyszomirski O. (1992), Gospodarowanie w transporcie miejskim, AE Poznań.
 
4.
Dziadek S. (1991), Systemy transportowe ośrodków zurbanizowanych, PWN, Warszawa.
 
5.
Hesse M., (1992), City- Logistik et cetera, "Verkehrszeichnen" nr 3.
 
6.
Ihde G. B., (1991), Transport, Verkehr, Logistik, Vahlens Handbücher der Writschafts - und Sozialwirtschaften, Vahlen, München.
 
7.
Jakabova M., Hrablik Chovanova H., Urdzikova J. (2010), Project Management as an Instrument in Environmentally Oriented Business, in: Towards Green Economy: Young Researchers Perspective, Litomysl Seminar Publishing, Prague.
 
8.
Kiba-Janiak M., Cheba K. (2010), Wpływ wybranych aspektów logistyki miejskiej na jakość życia mieszkańców Gorzowa Wlkp., Czasopismo "Logistyka" nr II.
 
9.
Klatte M., (1992), Handlungsbedarf fur eine City - Logistik, Internationales Verkehrswesen nr 3 (44).
 
10.
Lenort R., Feliks J., (2010), Operational production logistics in metallurgical company, XIV Konferencja Logistyki Stosowanej "Total Logistic Management", Zakopane, 2-4 grudnia.
 
11.
Meyer W. (2004), Access to public transport, Eurotransport 1.
 
12.
Skowrońska A., (2009), Rola polityki logistycznej państwa we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
13.
Sołtysik M., (2001), Teoretyczno-metodologiczne problemy współczesnej logistyki, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 11.
 
14.
Stabenau H., (1993), Bedarfsgerechte Gestaltung einer Leistungsfähigkeiten City - Logistik w: Traffic Networks (1993), Vortragband des Kongress am 22/23 Juni 1993 in Bremem, KPS Messe-und Ausstellungs GmbH, Bremen.
 
15.
Suchorzewski W. (1975); Rola transportu w kształtowaniu aglomeracji miejskoprzemysłowych, za: Zbiór referatów krajowej konferencji Transport w dużych aglomeracjach miejskich, Warszawa.
 
16.
Szołtysek J., (2005), Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 
17.
Szołtysek J., (2007) Podstawy Logistyki Miejskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 
18.
Szymczak M., (2008) Logistyka miejska, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
19.
Szymczak M. (2006), O istocie i funkcjach logistyki miejskiej, w: E. Gołembska (red.), Współczesne kierunki rozwoju logistyki, PWE, Warszawa.
 
20.
Taniguchi E., Thompson, R. G., Yamada T. and van Duin R. (2001), City Logistics - Network Modelling and Intelligent Transport Systems, Pergamon, Oxford. https://doi.org/10.1108/978058....
 
21.
Taniguchi E. and van der Heijden R. E. C. M. (2000), An evaluation methodology for city logistics, "Transport Reviews", Vol. 20, no 1. https://doi.org/10.1080/014416....
 
22.
Tundys B., (2008) Logistyka miejska, Wyd. Difin, Warszawa.
 
23.
Vidová H, Urdziková J., Molnárová D. (2008), Assessment as a part of evaluation process of university education, in: Management, Economics and Business Development in the new European Conditions: VI. International Scientific Conference. Brno, 23-24 May 2008, Brno, CERM.
 
24.
Witkowski J., Kiba-Janiak M. (2011), Correlation Between City Logistics and Quality of life as an Assumption for a Referential Model, in: E. Taniguchi, R. G. Thompson (eds.), Proceedings of the 7th International Conference on City Logistics, 7-9 June 2011, Mallorca, Spain.
 
25.
Witkowski J., Kiba-Janiak M. (2011), The role of stakeholders in a developing reference model of city logistics versus the quality of citizens' life, Zakopane, 7-10 grudnia 2011, [CD-ROM].
 
26.
Witkowski K. (2010), The aspect of logistics in city infrastructure management, Management, Vol. 14.
 
27.
Wittenbrink, (1992), (Zauberwort) City-Logistik: Neues schönes Zauberwort, DVZ - Deutsche Verkehrs-Zeitung nr 17.
 
28.
Würdemann G., (1992), ExWoSt-Informationen zum Forschungsfeld, "Städtebau und Verkehr" Bundesanstalt für Landeskunde und Raumordnung, nr 3, Bonn.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top