The significance of the quality and quantity in the management of an organization
 
More details
Hide details
1
Memorial of Prof. Stanisław Tarnowski in Tarnobrzeg, State Higher Vocational School
 
 
Online publication date: 2012-06-14
 
 
Management 2012;16(1):65-74
 
ABSTRACT
The article is an attempt to recognise the premises of quality in the management process by pointing to the consequences of reducing the description of an employee as a person to only quantitative categories. Focusing on the rational attitude in the management process may lead to creating an ideal image of the employee, who functions in a reality which is created by quantification and operationalisation. A dominant significance of quantitative knowledge means a domination of an unreal image of the person of an employee in the management process. This process may lead to a reification and primacy of the thing over the employee as a person, and therefore to omitting the various potentialities for activity of the subject, whose element is the reality in an organization and its environment.
 
REFERENCES (14)
1.
Bierdiajew M. (2003), Niewola i wolność człowieka, Antyk, Kęty.
 
2.
Burns T., Stalker G. M. (1996), The Management of Innovation, London. https://doi.org/10.1016/B978-0....
 
3.
Gableta M. (2003), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 
4.
Hamrol A., Mantura W. (2006), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 
5.
Lichtarski J. (1998), Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - istota, relacje, problemy stosowania w: H, Jagoda, J, Lichtarski (red), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - koncepcje przekrojowe, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Nr 784, Wyd. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław. https://doi.org/10.33141/po.19....
 
6.
Maslow A. H. (2004), W stronę psychologii istnienia, Rebis, Poznań.
 
7.
Mises L. von (1996), Ludzkie działanie: traktat o ekonomii, "Prakseologia", No 3-4.
 
8.
Morawski M., Niemczyk J., Perechuda K., Stańczyk-Hugiet E. (2010), Zarządzanie. Kanony i trendy Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 
9.
Popper K. R. (1992), Wiedza obiektywna ewolucyjna teoria epistemologiczna, PWN, Warszawa.
 
10.
Powszechna encyklopedia filozofii, Vol. II (2001), Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin.
 
11.
Powszechna encyklopedia filozofii, Vol. V (2004), Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin.
 
12.
Rakusa-Suszczewski M. (2008), Max Weber, racjonalizm i pytania o przyszłość Europy, "Studia Europejskie", No. 4.
 
13.
Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa (2002), Jaremczuk K., Posłuszny J. (red.). Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, Przemyśl.
 
14.
Zielewska B. (2003), Zagadnienia antropologii filozoficznej w: S. Opara, A. Kucnera, B. Zielewska, Podstawy filozofii, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top