Organizational forms of coordination and integration of activities in project management
 
 
 
More details
Hide details
1
The University of Economics in Wroclaw
 
 
Online publication date: 2012-06-14
 
 
Management 2012;16(1):75-85
 
ABSTRACT
Solving the problems connected to coordination in managing complex projects is crucial for their successful completion. The paper discusses organizational forms of coordination in implementing a project and the factors that should be considered when selecting them, so that the amount of coordinating potential generated by the chosen form is proportionate to the actual needs in this field.
 
REFERENCES (12)
1.
Bleicher K., E. Meyer (1976), Fuhrung in der Unternehmung-Formen und Modelle, Reinbeck bei Hamburg.
 
2.
Jones R. (2009), Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania, MTBiznes, Warszawa.
 
3.
Kotarbiński T. (1965), Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa.
 
4.
Karbownik A (2004), Zarządzanie dużym projektem, "Przegląd Organizacji" nr 2. https://doi.org/10.33141/po.20....
 
5.
Levine H. (2002), Practical Project Management: Tips, Tactics and Tools, John Wiley & Sons, New York.
 
6.
Lock D. (2009), Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa.
 
7.
Łobos K. (2003) Teoria struktur organizacyjnych. Stan i perspektywy, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 
8.
Strzelczyk A. (2011), Metodyki zarządzania projektami informatycznymi i wspieranie procesów z wykorzystaniem narzędzia MS Project np. Banku Zachodniego WBK S. A., Praca Magisterska, UE Wrocław, Wydz. Zarządzania, Informatyki i Finansów, Wrocław.
 
9.
Trocki M. Grucza B. Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 
10.
Wysocki R. K., McGary R. (2005), Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice.
 
11.
Zarządzanie projektami (2009), J. Skalik (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
12.
Zieleniewski J. (1982), Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top