The market situation of the enterprises in Zielona Góra in the light of the selected indicators of economic security
 
More details
Hide details
1
Faculty of Economics and Management, University of Zielona Gora
 
 
Online publication date: 2012-06-14
 
 
Management 2012;16(1):174-186
 
ABSTRACT
The market situation of the enterprises in Zielona Góra in the light of the selected indicators of economic security The article presents the evaluation of the market situation of the business enterprises operating in Zielona Góra during the economic crisis in the period of 2008-2010. The identification of macroeconomic rates in Poland in the selected period of time was presented from the economic security's point of view.
 
REFERENCES (8)
1.
Haliżak E. (2006), Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, w: E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
2.
Jarczewska-Romaniuk A. (2004), Relacje polityki i ekonomii w procesie globalizacji, w: E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 
3.
Księżpolski K. (2009), Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w: K. M. Księżopolski (red.) Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, WSAS Warszawa.
 
4.
Stachowiak Z. (1997), Bezpieczeństwo ekonomiczne, w: W. Stankiewicz (red.), Ekonomika obrony, AON, Warszawa.
 
5.
 
6.
Swadźba S. (2011), Kryzys gospodarczy lat 2008 - 2009 a zmiany w sferze regulacji gospodarki, w: J. Sokołowski, G. Węgrzyn (red.), "Ekonomia" tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
7.
Włoch R. (2009), Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, w: K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 
8.
Wybrane problemy ekonomiki bezpieczeństwa (2002), Stachowiak Z., Płaczek J. (red.), AON, Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top