Regional differences in telecommunications infrastructure and development of enterprises
 
More details
Hide details
1
Faculty of Economics and Management, University of Zielona Góra
 
 
Online publication date: 2012-06-14
 
 
Management 2012;16(1):160-173
 
ABSTRACT
The aim of this article is to determine the effect of various elements of telecommunication infrastructure for the development of enterprises in individual voivodeships. In the first part of the article the present author has characterized the telecommunications infrastructure and presented it as a factor in the development of enterprises. In the second part, based on statistical data, the relationship between the development of telecommunications infrastructure and the enterprise development in individual voivodeships in 2006-2010 was examined.
 
REFERENCES (16)
1.
Alleman J. i in. (1994), Telecommunications and Economic Development: Empirical Evidence from Southern Africa, Sydneyhttp://www.colorado.edu.
 
2.
Fereńc M. (2008), Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 
3.
Jacobson Ch. D., Tarr J. A. (1995), Ownership and Financing of Infrastructure: Historical Perspectives, The World Bank, Washington.
 
4.
Kowalczyk A., Nogalski B. (2007), Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa.
 
5.
Kupiec L. (2005), Gospodarka przestrzenna. Tom VII. Infrastruktura techniczna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 
6.
Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN, Warszawa-Kraków.
 
7.
Malinowski M. (2011), The Technical Infrastructure as a Determinant of Foreign Direct Investments to the Region, w: Stankiewicz J. (red.), Management vol 15, No 1, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 
8.
NetWorld (1999), Vademecum teleinformatyka, Tom I, IDG Poland, Warszawa.
 
9.
Nizard G. (1998), Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, PWN, Warszawa.
 
10.
Oleński J. (2006), Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
 
11.
Rosa G. (2004), Informacja jako element konkurowania o prosumenta w społeczeństwie informacyjnym, w: Babis H. (red.), Oddziaływanie telekomunikacji i poczty na rozwój nowej gospodarki w Polsce, Uniwersytet Szczeciński WZiEU, Szczecin.
 
12.
Schwab K. (2010), The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum, Geneva.
 
13.
 
14.
 
15.
Strona Internetowa: http://www.uke.gov.pl.
 
16.
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, nr 171, poz. 1800).
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top