The impact of firm size and its ownership on innovation cooperation in medium-high and high technology sectors in Poland
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra Faculty of Economics and Management
 
 
Online publication date: 2014-06-27
 
 
Management 2014;18(1):385-396
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main goal of this study is to identify the impact of firm size and its ownership on innovation cooperation in medium-high and high technology sectors in Poland between 2008-2013. The most open for innovation cooperation are large and foreign enterprises which mainly cooperate with foreign and national R&D units and universities.
 
REFERENCES (26)
1.
Aydalot Ph., Keeble D. (eds.) (1988), High Technology and Innovative Environments. The European Experience, Routledge, London.
 
2.
Cooke Ph, Uranga M., Gomez E. (1997), Regional Innovation Systems: Institutional and Organisational Dimension, “Research Policy”, No. 26.
 
3.
Crevoiser O., Maillat D. (1991), Industrial Organization and Territorial Production System - Towards a New Theory of Spatial Development, w: R. Camagni (ed.), Innovation Networks: Spatial Perspective, Belhaven, London.
 
4.
Dachs B., Ebersberger B., Pyka A. (2008), Why do firms cooperate for innovation? A comparison of Austrian and Finnish CIS3 results, “International Journal of Foresight and Innovation Policy”, No. 4(3/4).
 
5.
Damanpour F. (1992), Organizational Size and Innovation.”Organization Studies”, No. 13 (3).
 
6.
Drucker P. (2010), Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa.
 
7.
Grudzewski W.M., Hajduk I. (1999), Przemiany w technice i technologii u progu XX wieku, (w:) M. Haffer, S. Sudoł, Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 
8.
GUS (2004), Nauka i technika w Polsce w 2003 roku, Informacje i Opracowania Statystyczne GUS, Warszawa.
 
9.
Hatzichronoglou T. (1996), Revision of the high-technology sector and product classification, OECD, Paris.
 
10.
Herrera L., Sánchez-Gonzalez G. (2013), Firm size and innovation policy, “International Small Business Journal”, Vol. 31, No. 2.
 
11.
Janasz W. (2005), Zmiany aktywności innowacyjnej Polski w okresie transformacji w: W. Janasz (red.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Wyd. Difin, Warszawa.
 
12.
Janasz W. (2009), Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 
13.
Link A.N. (1980), Firm Size and Efficient Entrepreneurial Activity: A Reformulation of the Schumpeterian Hypothesis, “Journal of Political Economy”, Vol. 88, No. 4.
 
14.
Lipiec-Zajchowska M. (red.) (2003), Wspomaganie procesów decyzyjnych. Ekonometria, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 
15.
Lundvall B.-A. (ed.), National Systems of Innovation: Towards of Innovation and Interactive Learning, Pinter, London.
 
16.
Maddala G. S. (2006), Ekonometria, PWN, Warszawa.
 
17.
Norman R., Ramirez R. (1993), From Value Chain to Value Constellation: Designing Interactive Strategy, “Harvard Business Review”, July/August.
 
18.
Porter M. (1998), Clusters and the New Economics of Competition,” Harvard Business Review”, No. 11-12.
 
19.
Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 
20.
Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystki, tom 2, Statsoft, Kraków.
 
21.
Stone M.I., Schwarc N.L. (1975), Market Structure and Innovation: A Survey, “Journal of Economic Literature”, Vol.13, No.1.
 
22.
Świadek A. (2008), Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 
23.
Tether, B. (2002), Who co-operate for innovation, and why. An empirical analysis, “Research Policy”, no. 31 (6).
 
24.
Veugelers R., Cassiman B. (1999), Make and Buy in Innovation Strategies: Evidence from Belgian Manufacturing Firms, “Research Policy”, No. 28(1).
 
25.
Welfe A. (1998), Ekonometria, PWE. Warszawa.
 
26.
Woodward R. (red.) (2005), Sieci innowacji w polskiej gospodarce-stan obecny i perspektywy rozwoju, nr 60, CASE, Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top