The economic value building creation in the group purchasing and sales organizations
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra Faculty of Economics and Management
 
 
Online publication date: 2014-06-27
 
 
Management 2014;18(1):409-418
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Participation in buying and sales groups of independent companies gives the opportunity to win rent in different areas of their business. The article lists the described areas. Based on the literature, an attempt was made to name the individual rents.
 
REFERENCES (20)
1.
Alvarez S.A. (2007), Entrepreneurial rents and the theory of the firm, “Journal of Business Venturing”, Vol. 22, Iss. 3.
 
2.
Amit R., Shoemaker P.( 1993), Strategic assets and organizational rent, “Strategic Management Journal”, Vol. 14(1).
 
3.
Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2007), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 
4.
Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
5.
Dollinger M.J., Xueling L., Mooney Ch. H. (2010), Extending the Resourcebased View to the Mega-event: Entrepreneurial Rents and Innovation, “Manag ement and Organization Review”, Vol. 6.
 
6.
Dyer J.H., Singh H. (1998),The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, “Academy of Management Review”, Vol. 23, No. 4.
 
7.
Frank R.H. (2007), Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, GWP, Gdańsk.
 
8.
Fuks K. (2013), Sieci przedsiębiorstw, w: M. Ciesielski (red.), Sieci w gospodarce, PWE Warszawa.
 
9.
Krugman P., Wells R. (2012), Mikroekonomia, PWN, Warszawa.
 
10.
Krzakiewicz K. (2013), Zastosowanie podejścia sieciowego w zarządzaniu strategicznym, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1147, Organizacja i Zarządzanie, z. 52, Łódź.
 
11.
Lewin P., Phelan S.E. (2000), An Austrian theory of the firm, “Review of Austrian Economics”, Vol. 13.
 
12.
Landreth H.J., Colander D.C. (2005), Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa.
 
13.
Łobos K. (2005), Organizacje sieciowe, w: R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.
 
14.
Mazur K. (2011), Tworzenie i przywłaszczanie wartości. Perspektywa relacji pracownik- organizacja, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra.
 
15.
Niemczyk J. (2013), Strategia. Od planu do sieci, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
16.
Perechuda K. (2013), Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
17.
Rumelt R. P. (1987), Theory, Strategy, and Entrepreneurship, in: D. Teece (ed.), The Competitive Challenge: Strategies for Industrial Innovation and Renewal, Ballinger, Cambridge.
 
18.
Schumpeter J. (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa.
 
19.
Stańczyk-Hugiet E. (2012), Renta ekonomiczna dźwignią sieci międzyorganizacyjnych, w: J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, Beck, Warszawa.
 
20.
Wójcik-Karpacz A. (2013), Zdolność relacyjna jako determinanta efektów relacji międzyorganizacyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 1147, Organizacja i Zarządzanie, z. 52, Łódź.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top