Strategic orientation in change management and using it when designing a company’s development
 
 
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra
 
 
Online publication date: 2016-06-10
 
 
Management 2016;20(1):197-210
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Designing the company’s development program is a complex project in which it is necessary to preserve the logical sequence of analytical actions but also to respect the basic factors defining the correct direction and program of changes. The article presents the structure of related design actions as well as the strategic aspects of building a program of development changes in the company resulting not only from its general strategy but also from the adopted pattern of development and the change management strategy.
 
REFERENCES (13)
1.
Ackoff R.L (1974), Redesigning the Future, John Wiley and Sons, New York.
 
2.
Chandler A.D. (1962), Strategy and structure, MIT Press, Cambridge.
 
3.
Galata S. (2004), Strategiczne zarządzanie organizacjami, Difin, Warszawa.
 
4.
Gilbert P. (1988), Gerer le changement de l enterprise, Librairies Techniques, Paris.
 
5.
Koźmiński A.K., Obłój K. (1989), Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.
 
6.
Krzakiewicz K. (2012), Teorie rozwoju organizacyjnego i zmiany w organizacji, [in:] A. Barabasz, G. Bełz (eds.), Systemy i procesy zmian w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
7.
Lichtarski J. (2010), Profile orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem i kształtujące je czynniki, [in:] H. Jagoda, J. Lichtarski (eds.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
8.
Masłyk-Musiał E. (2003), Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
9.
Pietruszka- Ortyl A. (2007), Kapitał intelektualny organizacji, [in:] B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (eds.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin Warszawa.
 
10.
Skalik J., Bełz G. (2007), Istota systemu zarządzania w procesie kształtowania i rozwoju organizacji, [in:] J. Skalik (ed.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia systemu zarządzania przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu No. 1184, Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 
11.
Stabryła A. (2014), Analiza zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa w kontekście innowacyjności, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach No. 13, Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 
12.
Strategor (2001), Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE ,Warszawa.
 
13.
Światowiec-Szczepańska J. (2011), Strategiczne kierunki rozwoju przedsiębiorstwa, [in:] E. Urbanowska-Sojkin (ed.), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top