Relational styles for solving difficult situations in an employee team
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra, Poland
 
 
Online publication date: 2019-06-13
 
 
Management 2019;23(1):174-187
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
M 120
 
ABSTRACT
The article proposes the inclusion of relational styles of managers in difficult situations occurring in an employee team. Four types of relational styles have been distinguished: partner, handler, buddy and coach. The research covered 261 middle and senior managers of one of large corporations in Poland. The research was carried out for two years during the training contract. The article presents the results of relational style research at the training stage, which allowed to diagnose the relational style of the surveyed managers.
 
REFERENCES (31)
1.
Blanchard, K. (2012). Przywództwo wyższego stopnia. Warszawa: PWN.
 
2.
Bratnicki, M., Dyduch, W. (2002). Przedsiębiorczość-element kultury organizacyjnej. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4, pp. 81-92.
 
3.
Bratnicki, M. (red.). (2003). Organizational Entrepreneurship: Conceptual Advances and Some Empirical Tests. Katowice: Wydawnictwo AE.
 
4.
DeBrabander, B. Hellemans, J. (1996). Locus of control, sensation seeking and stress. Psychological Reports, Vol. 79, 4. pp. 149-157.
 
5.
Drwal, R. (1981). Osobowość wychowanków zakładów poprawczych. Wrocław: Ossolineum.
 
6.
Dyduch, W. (2005). Pomiędzy administracyjnym a przedsiębiorczym stylem zarządzania w polskich organizacjach. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1, pp. 9-20.
 
7.
Frombrun, Ch. J. (1983).Corporate culture, environment, and strategy, Human Resource Management, Vol. 22, Issue 1-2, pp. 139-152.
 
8.
Gelso, Ch. J., Hayes J.A. (2004). Relacja terapeutyczna. Gdańsk, GWP.
 
9.
Hettema, J. (1989). Personality and Environment: Assessment of Human Adaptation, Wiley, Chichester.
 
10.
Karlöf, B. (1992). Strategia biznesu: koncepcje i modele: przewodnik. Warszawa: Zarządzanie i Bankowość.
 
11.
Kisielnicki, J. (2008). Zarządzanie. Jak zarządzać, by być zarządzanym. Warszawa: PWE.
 
12.
Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN.
 
13.
Kostera, M. (2005). Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa: PWN.
 
14.
Krasowicz, G., Kurzyp-Wojnarska, A. (1987). Społeczne wyznaczniki poczucia kontroli następstw zdarzeń. Psychologia Wychowawcza, 5, p. 39-48.
 
15.
Łukaszewski, W. (2015). Koncepcje sytuacji trudnych: krok naprzód, czy krok wstecz? Czasopismo Psychologiczne, 21, 1, p.33-38.
 
16.
Miles, M., Huberman, A. (2000). Analiza danych jakościowych. Białystok: Transhumana.
 
17.
Mischel, W. (1986). Introduction to personality 4th edition, New York, Holt, Rinehart and Winston.
 
18.
Pawlicka, I. (1985). Kontrola jednostki nad otoczeniem. Psychologia Wychowawcza, 1, pp. 28-41.
 
19.
Reddin, W.J. (1970). Managerial effectiveness. New York: McGraw-Hill.
 
20.
Scigała, M. (2013). Trudne sytuacje decyzyjne w pracy menedżera, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(90), pp. 9-12.
 
21.
Simon, H. (2007). Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji. Gliwice: Helion.
 
22.
Stankiewicz, J. (1999). Komunikowanie się w organizacji. Wrocław: Astrum.
 
23.
Thomas, W.I. (1923). The unadjusted girl. With cases and standpoint for behavior analysis. Boston, Mass.: Little, Brown.
 
24.
Thomas, W.I., Thomas, D.S. (1928). The child In America. Behavior problems and programs. New York: Knopf.
 
25.
Thomas, W.I., Znaniecki, F. (1976). Chłop polski w Europie i Ameryce. Warszawa: LSW.
 
26.
Tomaszewski, T. (1975). Człowiek w sytuacji. W: T. Tomaszewski (red.). Psychologia. Warszawa: PWN.
 
27.
Tomaszewski, T. (1979). Człowiek w sytuacji. W: T. Tomaszewski (red.). Psychologia. Warszawa: PWN.
 
28.
Tomaszewski, T. (1997). Człowiek i otoczenie. W: Tomaszewski, T. (red.) Psychologia. Warszawa: WSiP,.
 
29.
Tomaszewski, T. (1982). Psychologia. Warszawa: WSiP.
 
30.
Tyszkowa, M. (1972). Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych. Warszawa: PWN.
 
31.
Wojewoda, M. (2003). Autorytet nauczyciela. Wychowawca, Kraków, nr 5, pp. 10-11.
 
eISSN:2299-193X
ISSN:1429-9321 (1997-2019)
Journals System - logo
Scroll to top